Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Duy Dũng
Ông Trần Duy Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư H.U - CT HĐND huyện

dungduytran@gmail.com
2 Phùng Thị Thương
Bà Phùng Thị Thương

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

phungthuong.007@gmail.com
3 Lê Thanh Hưng
Ông Lê Thanh Hưng

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy

lethanhhungntmy@gmail.com
4 Nguyễn Thị Lê Quý
Bà Nguyễn Thị Lê Quý

Chức vụ: Chuyên viên

quyntl@quangnam.gov.vn
5 Nguyễn Văn Dũng
Ông Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

dungnv7@quangnam.gov.vn
6 Võ Như Sơn Trà
Ông Võ Như Sơn Trà

Chức vụ: Chánh Văn phòng

travns@quangnam.gov.vn
7 Đoàn Ngọc Ba
Ông Đoàn Ngọc Ba

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

badn@quangnam.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

tuyen2202@gmail.com
9 Đặng Duy Trung
Ông Đặng Duy Trung

Chức vụ: Chuyên viên

trungdd@quangnam.gov.vn
10 Huỳnh Văn Thi
Ông Huỳnh Văn Thi

Chức vụ: Chuyên viên

thihv@quangnam.gov.vn
11 Hồ Thị Nghĩa
Bà Hồ Thị Nghĩa

Chức vụ: Văn thư

nghiaht@quangnam.gov.vn
12 Lê Thị Thuý
Bà Lê Thị Thuý

Chức vụ: Cán sự

thuydvnamtramy@gmail.com
13 Lê Viết Quang
Ông Lê Viết Quang

Chức vụ: Chuyên viên

levitquang@gmail.com
14 Nguyễn Thị Anh
Bà Nguyễn Thị Anh

Chức vụ: Chuyên viên

betonmeanh@gmail.com
15 Đỗ Thị Nhật Tâm
Bà Đỗ Thị Nhật Tâm

Chức vụ: Cán sự

donhattam83@gmail.com
16 Nguyễn Hồng Dũng
Ông Nguyễn Hồng Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

ubktnamtramy@gmail.com
17 Nguyễn Thị Thúy Hồng
Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

Chức vụ: Chuyên viên

ubktnamtramy@gmai
18 Nguyễn Thành Trung
Ông Nguyễn Thành Trung

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

trunghuntm@gmail.com
19 Phùng Thị Chung
Bà Phùng Thị Chung

Chức vụ: Cán sự

20 Ngô Tấn Lạc
Ông Ngô Tấn Lạc

Chức vụ: Chánh Văn phòng H.U

thanhnienntm@gmail.com
21 Trần Ngọc Hiếu
Ông Trần Ngọc Hiếu

Chức vụ: Phó CN UBKT

ubktnamtramy@gmail.com
22 Nguyễn Văn Cẩn
Ông Nguyễn Văn Cẩn

Chức vụ: Trưởng Ban tuyên giáo

cancvphuntmy@gmail.com
23 Nguyễn Tấn Hùng
Ông Nguyễn Tấn Hùng

Chức vụ: Phó Ban TG

bantochucntmGmail.com
24 Nguyễn Hữu Nghĩa
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT

ubktnamtramy@gmail.com
25 Nguyễn Thị Luyến
Bà Nguyễn Thị Luyến

Chức vụ: văn thư