Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các Dự án đầu tư & Xây dựng huyện

ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Quyết định thành lập số 1643/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND huyện Nam Trà My 

A. Thông tin chung:

Địa chỉ: Thôn 2 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại/Fax:  05103.880003   Email: bqldantm@gmail.com

TTHọ và tênNgày sinhQuê quánChức vụSố điện thoại/Email
1Nguyễn Bá Ngọc5/18/1956Duy Xuyên - Quảng NamGiám đốc0913408996
2Lê Thế Trường7/24/1977Can Lộc - Hà TĩnhPhó Giám đốc0905365371
truongwin@gmail.com
3Nguyễn Văn Thành5/21/1958Thăng Bình - Quảng NamThủ quỹ0935880413
4Bạch Hồng Dương10/11/1976Gia Bình - Bắc NinhKế toán0948492800
duongtramy.1110@gmail.com
5Trần Quốc6/23/1984Bắc Trà My - Quảng NamKế toán0987658237
quocbqlntm@gmail.com
6Bùi Quốc Việt1/4/1983Tam Kỳ - Quảng NamKỹ thuật01636559441
vietx3@gmail.com
7Trương Tuấn7/11/1968Điện Bàn - Quảng NamKỹ thuật0905169396
vanpha2005@gmail.com
8Nguyễn Đức Ly1/30/1979Duy Xuyên - Quảng NamKỹ thuật0982223949
lybanquanly@gmail.com
9Lê Văn Liêm5/20/1983Bắc Trà My - Quảng NamKỹ thuật01678908199
liembql@gmail.com
10Nguyễn Bá Lương8/2/1985Phú Ninh - Quảng NamKỹ thuật0988618857
nguyenluongbql@gmail.com
11Nguyễn Đình Trung3/28/1986Thăng Bình - Quảng NamKỹ thuật0976101909
dinhtrungbs2@gmail.com
12Đặng Tấn Thành2/17/1984Bắc Trà My - Quảng NamKỹ thuật0935303313
tanthangdang@gmail.com

B. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
1- Chức năng:
1.1. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện trực thuộc UBND huyện, là đơn vị sự nghiệp kinh tế tự trang trải về chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và sử dụng con dấu theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
1.2. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án đối với các dự án do Chủ tịch UBND huyện giao làm Chủ đầu tư;
1.3. Làm tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp công trình. Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
Thực hiện một số các hoạt động tư vấn xây dựng khác.
2-Nhiệm vụ:
Quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND huyện giao theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án và nhiệm vụ chủ nhiệm điều hành dự án theo quy định hiện hành; tổ chức thực hiện một số hoạt động tư vấn xây dựng khác thông qua các hợp đồng kinh tế.
* Các nhiệm vụ chủ yếu trong quá trình quản lý điều hành dự án:
-Tổ chức lựa chọn tư vấn làm nhiệm vụ điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình.
- Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình.
- Ký hợp đồng kinh tế về khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị....
- Giám sát kỹ thuật thi công xây lắp công trình xây dựng.

Tin liên quan