Hội Chữ thập đỏ huyện

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NAM TRÀ MY
Quyết định thành lập số: 113/2003/QĐ-UB, ngày 28/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Trà My.  

 A. Thông tin chung: Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
      Điện thoại/Fax: 0510.3880069; Email: hctdntm@gmail.com

HỌ vÀ TÊN

NĂM SINH

QUÊ QUÁN

CHỨC VỤSĐT/EMAIL
 
Nguyễn Văn Hường

03/9/1967

Tam Kỳ
- Quảng Nam

Chủ tịch

 0983653482
hctdntm@gmail.com
Nguyễn Ngọc Quang

1984

Bắc Trà My
- Quảng Nam

Nhân viên

 01643700819
Nguyễn Thị Lanh

05/10/1983

Núi Thanh
-Quảng Nam

Kế toán

 

B. Tôn chỉ, mục đích của Hội:
1. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng. Hội tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo.
Hội vận động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia các phong trào tương thân, tương ái, hoạt động nhân đạo phát triển, nâng cao tình nhân ái, phục vụ đời sống, sức khoẻ nhân dân trong đó ưu tiên những người khó khăn nhất.
2. Mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hoà bình, hữu nghị, góp phần thực hiện, mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
3. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi niềm đỏ quốc tế.
4. Hội hoạt động trong phạm vi huyện, theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ Hội và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.
5. Hội hoạt động trong lĩnh vực nào thì chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực đó.
II. Nhiệm vụ của Hội
1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, các chương trình nhân đạo xã hội của Nhà nước, trong các lĩnh vực: cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ: chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh, những người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; tìm kiếm tin tức thân nhân và gia đình mất liên lạc trong và ngoài nước; giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn vươn lên hoà nhập cộng đồng.
2. Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, các chương trình chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng của huyện trong các lĩnh vực: sơ cấp cứu ban đầu; vận động hiến máu cứu người; trồng và sử dụng cây thuốc Nam; tham gia phong trào vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch và các tệ nạn xã hội.
3. Phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ của Tỉnh và Trung ương, Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ, tăng cường quan hệ hợp tác, phát triển vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc và sự tiến bộ của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hợp tác với Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế tuyên truyền và thúc đẩy việc thực hiện 4 Công ước Geneve ngày 12 tháng 8 năm 1949 ( Công ước về việc cải thiện điều kiện của những người bị thương, bị bệnh thuộc các lực lượng vũ trang trên chiến trường; Công ước cải thiện điều kiện của người bị thương và bị đắm tầu thuộc các lực lượng vũ trang trên biển; Công ước về việc đối xử với tù binh; Công ước về việc bảo hộ thường dân trong chiến tranh); Nghị định thư bổ số I năm 1977 bổ xung các Công ước Geneve ngày 12 tháng 8 năm 1949 về bảo hộ nạn nhân trong các cuộc sung đột vũ trang quốc tế; 7 nguyên tắc cơ bản và các Nghị quyết của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
4. Xây dựng Hội vững mạnh, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tin liên quan