Thay đổi nhân sự của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

Thay đổi nhân sự của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2023, Ban Quản lý Chương trình vùng Nam Trà My phối hợp với Văn phòng Chương trình Vùng Nam Trà My tổ chức họp giới thiệu nhân sự quản lý vùng của Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban quản lý Dự án Chương trình vùng huyện Nam Trà My; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện cùng với đội ngũ quản lý Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam.

Theo đó, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam bổ nhiệm ông Trần Viết Phú làm Quản lý các Chương trình vùng Miền Trung thay thế cho ông Lê Thiện Thạch, thời gian thay đổi kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2023. Nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Viết Phú cảm ơn Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đã tin tưởng và giao phó trọng trách mới đối với bản thân và cam kết sẽ cùng với các Ban Quản lý Chương trình vùng và Văn phòng các chương trình vùng các địa phương thúc đẩy và hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tin liên quan