Ban Thường vụ cho ý kiến về đồ án quy hoạch chung đô thị Trung tâm huyện và vùng phụ cận

Sáng 22-4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam – đơn vị xây dựng quy hoạch, báo cáo thuyết minh quy hoạch chung trung tâm đô thị huyện và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030. Theo đó, trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện các khóa XVII (Nhiệm kỳ 2010 – 2015), XVIII (Nhiệm kỳ 2015 – 2020), Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương và các quyết định để huyện xây dựng quy hoạch chung, phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V miền núi vào năm 2020.


Quang cảnh cuộc họp

Theo quy hoạch chung, đô thị trung tâm huyện và vùng phụ cận bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Trà Mai với diện tích tự nhiên là 10.309,81 ha và 32ha thuộc Thôn 4 Trà Tập. Đô thị trung tâm huyện được định hướng là đô thị mới trong cụm động lực Tây – Nam và hành lang kinh tế Nam của Tỉnh; đảm nhiệm vai trò quan trọng đối với sự phát triển của huyện Nam Trà My nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Trên cơ sở Đồ án quy hoạch chung của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam và ý kiến phản biện của Mặt trận, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xem xét, cho ý kiến để thống nhất quy hoạch chung, trình HĐND huyện thông qua và báo cáo Tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, từng bước đảm bảo các tiêu chí, nhất là các tiêu chí cần ưu tiên tập trung đầu tư trước, để phấn đấu đạt Đô thị loại V miền núi vào năm 2020; đồng thời, tiếp tục xin nguồn lực đầu tư trong những năm tiếp theo, hướng đến sự phát triển bền vững thông qua việc phát huy tối đa các lợi thế về địa hình, dân cư, tài nguyên và khắc phục những phát sinh trong quá trình phát triển của đô thị trung tâm huyện./.


Tin liên quan