Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam làm việc với Phòng Nông Nghiệp huyện Nam Trà My

Sáng ngày 21.3, Phòng Nông Nghiệp huyện có buổi làm việc với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam về thực hiện cơ chế, chính sách phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu.


Quang cảnh buổi làm việc

     Theo báo cáo, trong năm 2022 UBND huyện đã tiếp nhận 20.000 cây sâm Ngọc linh 01 năm tuổi từ Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam để cấp hỗ trợ cho 485 hộ theo Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh. Năm 2023 Ngân sách tỉnh giao triển khai thực hiện 21,5 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ sâm Ngọc linh 20,5 tỉ đồng, hỗ trợ phát triển cây dược liệu khác 1 tỉ đồng. Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện đã xây dựng phương án khoanh nuôi để bảo tồn gen và cung cấp vật liệu nhân giống cây Đảng sâm tại làng Tak Ngo, thôn 2, xã Trà Linh với diện tích 02 ha. Đến nay cây Sâm giống được hỗ trợ cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, gia tăng giá trị từ rừng, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, vừa khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đồng thời, gìn giữ, bảo tồn những nguồn gen quý, từng bước đưa cây dược liệu trở thành cây trồng "mũi nhọn", hướng đến nâng cao giá trị canh tác.

     Tại buổi làm việc, hai bên đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm đơn giản hoá hồ sơ thủ tục của hộ, nhóm hộ theo hướng UBND xã thôn bình xét, lập danh sách hộ, nhóm hộ đề nghị UBND huyện phê duyệt, từ đó có quy định cụ thể về điều kiện đất đai sử dụng để trồng Sâm Ngọc Linh đối với tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã để UBND huyện có đủ cơ sở xem xét hỗ trợ. Qua đó, hướng dẫn cụ thể về chứng nhận chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của cây Sâm Ngọc Linh để địa phương thực hiện rõ ràng, sớm có phê duyệt về giá tất cả các cây dược liệu nằm trong danh mục được hỗ trợ theo nghị quyết 09.

     Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tình hình trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu tại xã Trà Nam.

 
Đoàn công tác kiểm tra thực địa tình hình trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu tại xã Trà Nam.Tin liên quan