Thay đổi nhân sự của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

Thay đổi nhân sự của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

Di thực thành công cây sâm Ngọc Linh về xã Trà Tập

Qua 4 năm triển khai thực hiện di thực cây sâm Ngọc Linh về núi Ngọc Thiên (xã Trà Tập), đánh giá cho thấy loại sâm quý này hiện đang sinh trưởng và phát triển rất tốt.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu

Chiều ngày 30/9/2020, đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với Viện Dược liệu Trung ương về việc hỗ trợ mở rộng nghiên cứu sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu trên địa bàn huyện.