Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1375 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
74/TB-ĐGTS 12/07/2024 Đang có hiệu lực
131/KH-UBND 19/06/2024 Đang có hiệu lực
70/BTC 20/05/2024 Hết hiệu lực
3384/QĐ-BCA 16/05/2024 Đang có hiệu lực
592/QĐ-UBND 22/03/2024 Đang có hiệu lực
37/KH-UBND 23/02/2024 Đang có hiệu lực
241/UBND-VP 21/02/2024 Đang có hiệu lực
07/KH-UBND 15/01/2024 Đang có hiệu lực
61/KH-BTC 15/12/2023 Đang có hiệu lực
1674/UBND-NV 01/12/2023 Đang có hiệu lực
1237/TB-CAH 28/07/2023 Đang có hiệu lực
35/TB-UBND 09/06/2023 Đang có hiệu lực
764/UBND-VP 05/06/2023 Đang có hiệu lực
02/BCĐ 14/04/2023 Đang có hiệu lực
2121/KH-UBND 11/04/2023 Đang có hiệu lực
22/TB-UBND 05/04/2023 Đang có hiệu lực
21/TB-UBND 05/04/2023 Đang có hiệu lực
00 01/04/2023 Đang có hiệu lực
24/TB-UBND 25/03/2023 Đang có hiệu lực
05/TB-UBND 13/01/2023 Đang có hiệu lực
111/TB-UBND 30/12/2022 Đang có hiệu lực
110/TB-UBND 26/12/2022 Đang có hiệu lực
109/TB-UBND 23/12/2022 Đang có hiệu lực
108/TB-UBND 21/12/2022 Đang có hiệu lực
106/TB-UBND 14/12/2022 Đang có hiệu lực