Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3179/UBND-NCKS 20/05/2022 V/v báo cáo, đề xuất phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP
3178/UBND-TH 20/05/2022 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo Đề án tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị
3177/UBND-KGVX 20/05/2022 Đề cử Kỷ lục Châu Á lần thứ 3 cho các món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam
1364/QĐ-UBND 20/05/2022 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh bà Đặng Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2019 đến năm 2021
1365/QĐ-UBND 20/05/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vườn Quốc gia Sông Thanh; hạng mục: các trạm quản lý bảo vệ rừng và đường tuần tra rừng kết hợp du lịch sinh thái
1369/QĐ-UBND 20/05/2022 Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh trong ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Cao đẳng Quảng Nam
93/BC-UBND 20/05/2022 Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phát triển Sâm Ngọc Linh thời gian qua và đề xuất Chương trình phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045
1368/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc bổ sung dự toán năm 2022 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
1367/QĐ-UBND 20/05/2022 Phê duyệt khoản viện trợ dự án do Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) tài trợ
3194/UBND-KTN 20/05/2022 V/v tham mưu thực hiện giải pháp khắc phục rò rỉ nước thải khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành và thủ tục đầu tư dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh

Liên kết website

  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NGÀY 20 - 5- 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công từ điện thoại thông minh