Dữ liệu đang được cập nhật...

TIN HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ

UBND xã Trà Linh thông báo huỷ bỏ giá trị pháp lý của Biên bản xác nhận chứng thực chữ ký  01/12/2023 | 09:37 AM

UBND xã Trà Linh thông báo huỷ bỏ giá trị pháp lý của Biên bản xác nhận chứng thực chữ ký
UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My vừa ban hành Quyết định 354/QĐ-UBND huỷ bỏ giá trị pháp lý của Biên bản xác nhận chứng thực chữ ký đã được UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam chứng thực chữ ký ngày 12/12/2022, số chứng thực 07; quyển số 01/2022-SCT/CK,CĐ.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8482/UBND-KTN 06/12/2023 V/v quản lý, bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao Quốc lộ 1 với đường ĐT.610 và ĐT.613
8481/UBND-KTN 06/12/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 của Bộ Giao thông vận tải
8480/UBND-KGVX 06/12/2023 V/v tham mưu văn bản cụ thể hóa Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương
2618/QĐ-UBND 06/12/2023 Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023
2617/QĐ-UBND 06/12/2023 Về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023
2616/QĐ-UBND 06/12/2023 Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình năm 2023
378/TB-UBND 06/12/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Lê Minh Hiệp và bà Trần Thị Loan
2615/QĐ-UBND 06/12/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Hiệp và bà Trần Thị Loan
2614/QĐ-UBND 06/12/2023 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
8479/UBND-KTN 06/12/2023 V/v dự án Tôn tạo di tích Cây Thông Một, địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Liên kết website

  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH ngày 24/11/2023
  • BẢN TIN NÔNG THÔN MỚI - số 11