Dữ liệu đang được cập nhật...

TIN HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ

UBND xã Trà Linh thông báo huỷ bỏ giá trị pháp lý của Biên bản xác nhận chứng thực chữ ký  01/12/2023 | 09:37 AM

UBND xã Trà Linh thông báo huỷ bỏ giá trị pháp lý của Biên bản xác nhận chứng thực chữ ký
UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My vừa ban hành Quyết định 354/QĐ-UBND huỷ bỏ giá trị pháp lý của Biên bản xác nhận chứng thực chữ ký đã được UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam chứng thực chữ ký ngày 12/12/2022, số chứng thực 07; quyển số 01/2022-SCT/CK,CĐ.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8548/UBND-NCKS 08/12/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị sơ kết 01 năm xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc năm 2023
8547/UBND-NCKS 08/12/2023 V/v tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2626/QĐ-UBND 08/12/2023 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2)
2625/QĐ-UBND 08/12/2023 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban Liên lạc Học sinh miền Nam thành phố Tam Kỳ
8562/UBND-TH 08/12/2023 Đánh giá triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030
8561/UBND-KTTH 08/12/2023 Báo cáo tình hình doanh nghiệp tháng 11/2023!
8560/UBND-KTTH 08/12/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 13336/BTC-NSNN ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính về việc thông báo bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách trung ương năm 2023 cho ngân sách địa phương
8559/UBND-KTTH 08/12/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 13305/BTC-TCDN ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến cử người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần có vốn nhà nước
8558/UBND-KTN 08/12/2023 Tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2890/KH-TTCP ngày 28/11/2023 của Thanh tra Chính phủ
8557/UBND-KTN 08/12/2023 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Liên kết website

  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH ngày 24/11/2023
  • BẢN TIN NÔNG THÔN MỚI - số 11