Dữ liệu đang được cập nhật...

TIN SỞ - NGÀNH

Tổ chức Diễn đàn "Kết nối đầu tư, thương mại điện tử trên nền tảng số"  04/05/2024 | 03:52 PM

Tổ chức Diễn đàn "Kết nối đầu tư, thương mại điện tử trên nền tảng số"
Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn "Kết nối đầu tư, thương mại điện tử trên nền tảng số". Đây là một trong những hoạt động trong Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm – TechFest Quang Nam 2024.

TIN HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ

Quế Sơn: Lãnh đạo huyện xuống kiểm tra công vụ đột xuất tại cấp xã  23/05/2024 | 05:10 PM

Quế Sơn: Lãnh đạo huyện xuống kiểm tra công vụ đột xuất tại cấp xã
Ngày 23/5 , Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn Nguyễn Văn Thắng - Tổ trưởng Tổ kiểm tra công vụ huyện và các thành viên đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại xã Quế Châu. Hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường giám sát và nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, chất lượng phục vụ nhân dân tại cơ sở.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3718/UBND-NCKS 23/05/2024 V/v tham mưu ý kiến (Lê Thị Bé)
3717/UBND-NCKS 23/05/2024 V/v tham mưu nội dung, điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm tra của Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP
3716/UBND-NCKS 23/05/2024 V/v tiếp tục thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật CSDL về Trợ giúp xã hội
3715/UBND-NCKS 23/05/2024 V/v tham mưu thực hiện Hướng dẫn số 2823/HD-BTĐKT ngày 21/5/2024 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
3714/UBND-KGVX 23/05/2024 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn
3713/UBND-KTN 23/05/2024 V/v sử dụng quỹ đất còn lại của dự án Khu tái định cư thôn 3 (thôn Thanh Nhứt), xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An
3712/UBND-KTN 23/05/2024 V/v giải quyết các nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần MB Land Tonkin
3711/UBND-KTTH 23/05/2024 V/v kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn tiêu huỷ do mắc dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, trong năm 2021 và 2022
3710/UBND-NCKS 23/05/2024 V/v thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
3709/UBND-KTTH 23/05/2024 V/v triển khai thực hiện các dự án đầu tư tu bổ di tích trên địa bàn thành phố Hội An năm 2024

Liên kết website

Dữ liệu đang được cập nhật...
  • BẢN TIN NÔNG THÔN MỚI 2024 - SỐ 05
  • BẢN TIN TỔNG HỢP XUẤT BẢN NGÀY 17/5/2024