Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
217/QĐ-UBND 07/02/2023 Điều chỉnh một số thông tin trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 cho các cơ sở y tế<br /> trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
579/UBND-KTN 07/02/2023 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
578/UBND-KTN 07/02/2023 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương
577/KH-UBND 07/02/2023 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023<br /> trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
25/TB-UBND 07/02/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh <br /> tại cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố <br /> về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
580/UBND-KTTH 07/02/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022
217/QĐ-UBND 07/02/2023 Điều chỉnh một số thông tin trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 cho các cơ sở y tế<br /> trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
223/QĐ-UBND 07/02/2023 Giao đất cho Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng (đợt 1) tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình
222/QĐ-UBND 07/02/2023 Thu hồi đất, cho Công ty TNHH MTV Nghiêm Bình thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ và gia công cơ khí chính xác tại Lô C2, Cụm công nghiệp An Lưu, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn
590/UBND-KTN 07/02/2023 V/v xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Liên kết website

  • BẢN TIN NÔNG THÔN MỚI - số 01
  • BẢN TIN QUẢNG NAM (03/2/2023)