Dữ liệu đang được cập nhật...

TIN HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ

UBND xã Trà Linh thông báo huỷ bỏ giá trị pháp lý của Biên bản xác nhận chứng thực chữ ký  01/12/2023 | 09:37 AM

UBND xã Trà Linh thông báo huỷ bỏ giá trị pháp lý của Biên bản xác nhận chứng thực chữ ký
UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My vừa ban hành Quyết định 354/QĐ-UBND huỷ bỏ giá trị pháp lý của Biên bản xác nhận chứng thực chữ ký đã được UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam chứng thực chữ ký ngày 12/12/2022, số chứng thực 07; quyển số 01/2022-SCT/CK,CĐ.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8366/UBND-KTN 04/12/2023 V/v hoạt động tuyên truyền công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai
8365/UBND-KTN 04/12/2023 V/v tăng cường công tác quản lý xuất khẩu thủy sản sống qua Trung Quốc
2589/QĐ-UBND 04/12/2023 Phê duyệt danh mục chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học cho sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025 thuộc nội dung số 2, Tiểu dự án 2 của Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dâ
8364/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v triển khai các nội dung liên quan đến công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn
8363/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
8361/UBND-KTN 04/12/2023 V/v ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây truyền tải 220kV từ thủy điện Đăk Mi 1 đi thủy điện Đăk Mi 2
2588/QĐ-UBND 04/12/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
2587/QĐ-UBND 04/12/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 2675)
2586/QĐ-UBND 04/12/2023 Phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023
2585/QĐ-UBND 04/12/2023 Về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023

Liên kết website

  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH ngày 24/11/2023
  • BẢN TIN NÔNG THÔN MỚI - số 11