Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6417/UBND-KTTH 30/09/2022 V/v thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
6419/UBND-KTTH 30/09/2022 V/v góp ý dự thảo Hợp đồng cho vay lại Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số - CRIEM
6418/UBND-KTTH 30/09/2022 V/v phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2021 (đợt 2) của ngân sách tỉnh
6416/UBND-KTTH 30/09/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam
6415/UBND-KTTH 30/09/2022 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các DN 100% vốn nhà nước
6414/UBND-TH 30/09/2022 Triển khai thực hiện các nội dung cam kết tại Biên bản Hội nghị cấp cao Quảng Nam – Sê Koong năm 2022
6413/UBND-KTN 30/09/2022 V/v đôn đốc thực hiện việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực mỏ đất san lấp đã khai thác trên địa bàn huyện Phú Ninh
6412/UBND-KTN 30/09/2022 V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 07 Block đất ở phân lô đã được cấp Giấy CNQSD đất (đợt 2) tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú, thành phố Tam Kỳ
6425/UBND-TD 30/09/2022 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Mười
6424/UBND-TD 30/09/2022 V/v chuyển đơn của ông Hồ Ngọc Hải

Liên kết website

  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NGÀY 30/9/2022
  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH || XUẤT BẢN NGÀY 16-9-2022