Dữ liệu đang được cập nhật...

TIN SỞ - NGÀNH

Tổ chức Diễn đàn "Kết nối đầu tư, thương mại điện tử trên nền tảng số"  04/05/2024 | 03:52 PM

Tổ chức Diễn đàn "Kết nối đầu tư, thương mại điện tử trên nền tảng số"
Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn "Kết nối đầu tư, thương mại điện tử trên nền tảng số". Đây là một trong những hoạt động trong Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm – TechFest Quang Nam 2024.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
155/TB-UBND 22/05/2024 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Văn Phước
154/TB-UBND 22/05/2024 Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Tú
3675/UBND-NCKS 22/05/2024 V/v vắng phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính do ông Lê Văn Hai khởi kiện
3674/UBND-NCKS 22/05/2024 V/v vắng phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính do bà Võ Thị Phước khởi kiện
3673/UBND-NCKS 22/05/2024 V/v giải quyết đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 219/BC-STNMT ngày 02/5/2024 và Công văn số 1159/STNMT-TTr ngày 14/5/2024
3672/UBND-KTTH 22/05/2024 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, kiểm định sâm Ngọc Linh
1215/QĐ-UBND 22/05/2024 Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình trồng rừng thay thế năm 2023 do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện
1218/QĐ-UBND 22/05/2024 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phước
3687/UBND-TD 22/05/2024 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Tự và một số công dân tổ 20, khối Phong Hòa, phường Sơn Phong, thành phố Hội An
3686/UBND-TD 22/05/2024 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Kéo

Liên kết website

Dữ liệu đang được cập nhật...
  • BẢN TIN TỔNG HỢP XUẤT BẢN NGÀY 17/5/2024
  • BẢN TIN TỔNG HỢP XUẤT BẢN NGÀY 17/5/2024