TIN HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ

Tiếp nhận công chức về làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Đại Lộc  10/08/2022 | 08:59 AM

Tiếp nhận công chức về làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Đại Lộc
Ngày 10/8, UBND huyện Đại Lộc có Thông báo 439/TB-UBND về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Đại Lộc.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Liên kết website

  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NGÀY 05/8/2022
  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NGÀY 29/7/2022