TIN HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ

Đông Giang tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023  28/03/2023 | 09:04 AM

Đông Giang tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 do huyện Đông Giang tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/5/2023, với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
592/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 16 đặc công
591/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc phân bổ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023 cho Sở Giao thông Vận tải để thực hiện công tác bảo trì đường bộ
590/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc cấp kinh phí cho huyện Nam Giang và Tây Giang khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020
600/QĐ-UBND 27/03/2023 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
599/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
598/QĐ-UBND 27/03/2023 Phê duyệt dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam
597/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
595/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc cấp kinh phí cho Liên đoàn Lao động tỉnh
596/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc cấp kinh phí cho Công an tỉnh
594/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2023 của tổ chức Challenge for School Revival tài trợ cho UBND huyện Tây Giang

Liên kết website

  • BAN TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH || XUẤT BẢN NGÀY 24/3/2023
  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NGÀY 17/3/2023