Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2021
Tiêu đề Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2021
Mô tả ngắn UBND tỉnh vừa có báo cáo 178/BC-UBND ngày 13/10/2021 về Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2021.
Tải về

Nội dung liên quan