TIN SỞ - NGÀNH

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 2023  31/03/2023 | 02:21 PM

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 2023
Chiều ngày 31/3, Hội thi tuyên truyền viên giỏi về chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023 do Bảo hiểm xã hội Quảng Nam tổ chức đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia tranh tài của 34 thí sinh đến từ BHXH các cấp.

TIN HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ

Đông Giang tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023  28/03/2023 | 09:04 AM

Đông Giang tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 do huyện Đông Giang tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/5/2023, với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1883/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v báo cáo nguồn tăng thu NSĐP năm 2022 thực hiện cải cách tiền lương năm 2023
1882/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v sử dụng kinh phí hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2023 thanh toán các nội dung chi phát sinh năm 2022
1881/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v bổ sung hồ sơ đề nghị điều chỉnh gia hạn Thỏa thuận vay dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức
1880/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 2635/BTC-QLCS ngày 22/3/2023 của Bộ Tài chính
1879/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
1878/UBND-KTN 31/03/2023 V/v tham gia Hội thao nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc lần thứ X năm 2023
1877/UBND-KTN 31/03/2023 V/v tham dự họp về thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước được ủy quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1876/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v triển khai thực hiện Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
1890/UBND-KTN 31/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Mai Đoàn tại Công văn số 03-2023/MĐ-CV ngày 13/3/2023.
1889/UBND-NCKS 31/03/2023 V/v đề nghị phối hợp, tạo điều kiện để Tạp chí Thanh tra tuyên truyền một số nội dung theo Kế hoạch số 2324/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Liên kết website

  • BAN TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH || XUẤT BẢN NGÀY 31/3/2023
  • BAN TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH || XUẤT BẢN NGÀY 24/3/2023