TIN SỞ - NGÀNH

Tập huấn kiến thức chuyển đổi số cho phóng viên, biên tập viên và cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở  22/11/2022 | 04:07 PM

Tập huấn kiến thức chuyển đổi số cho phóng viên, biên tập viên và cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở
Chiều nay 22/11, Sở Thông tin- Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức chuyển đổi số cho phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí, Cổng/trang thông tin điện tử và cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở của tỉnh Quảng Nam năm 2022

TIN HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ

Tây Giang: Đến hết năm 2023, phấn đấu thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở y tế đạt trên 50%  24/11/2022 | 02:45 PM

Tây Giang: Đến hết năm 2023, phấn đấu thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở y tế đạt trên 50%
UBND huyện Tây Giang vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở đơn vị trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7783/UBND-KGVX 24/11/2022 V/v rà soát, tổng hợp danh sách các em học sinh có người thân mất vì COVID-19
7782/UBND-KGVX 24/11/2022 V/v tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục
7781/KH-UBND 24/11/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7780/UBND-KTTH 24/11/2022 V/v quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện Núi Thành
7779/UBND-KTTH 24/11/2022 V/v gửi báo cáo kết quả triển khai, phân bổ và giải ngân kinh phí được hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 và kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở theo Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ
7778/UBND-KGVX 24/11/2022 V/v xem xét, thống nhất điều chỉnh tên ngành, nghề thực hiện dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
7777/UBND-KGVX 24/11/2022 Góp ý dự thảo Thông tư tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, giáo dục, truyền thông của bảo tàng công lập
7776/UBND-NCKS 24/11/2022 V/v đôn đốc cung cấp tài liệu, chứng cứ theo đề nghị của Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn (vụ Công ty Cổ phần Minh Sơn Quảng Nam khởi kiện)
7775/UBND-NCKS 24/11/2022 V/v thông tin kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023
7774/UBND-TD 24/11/2022 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Lan

Liên kết website

  • BẢN TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NGÀY 18/11/2022
  • BAN TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH || XUẤT BẢN NGÀY 11.11.2022