Trích yếu Góp ý dự thảo Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 21/09/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh