Trích yếu Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5-năm 2023
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 26/09/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5-năm 2023