Trích yếu Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp & PT Nông thôn
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 09/11/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam