Trích yếu Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025.
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp & PT Nông thôn
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 15/11/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025.