Trích yếu Góp ý Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc Chương trình MTQG
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 28/11/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc Chương trình MTQG