Trích yếu Góp ý dự thảo Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 28/12/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh
Dữ liệu đang được cập nhật...