Trích yếu Lấy ý kiến rộng rãi Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 03/07/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Lấy ý kiến rộng rãi Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050