Tuyến xe buýt công cộng tỉnh Quảng Nam

Thông báo lịch các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

Lộ trình: Bến xe Phía Nam Đà Nẵng - QL1A - QL1A cũ Vĩnh Điện - Điện Minh - Cầu Câu Lâu mới - Nam Phước - Bà Rén - Hương An - Hà Lam - Kế Xuyên - Quán Gò - Kỳ Lý - Bx Tam Kỳ - Đ. Phan Bội Châu (Tam Kỳ) - Đ. Phan Châu Trinh (Tam Kỳ) - 954 Phan Châu Trinh (Cầu Tam Kỳ). Thời gian hoàn thành chuyến: 90 phút.