Tuyến xe buýt

Thông báo lịch các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và trên cơ sở báo cáo đề xuất của các đơn vị kinh doanh vận tải về việc cắt giảm số chuyến/lượt xe phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam vừa ban hành thông báo 2150/TB-SGTVT ngày 14/7/2021 về lịch chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cụ thể:

Các tuyến xe buýt tạm dừng hoạt động, gồm: Các tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Quảng Nam - Đà Nẵng; Tuyến xe buýt số 15 Tam Kỳ - Nam Giang.

Lịch chạy xe của các tuyến xe buýt nội tỉnh:

Tuyến số 02 Tam Kỳ - Bắc Trà My:

Lịch chạy xe: Xe xuất bến (tại các điểm đầu tuyến Bến xe khách Tam Kỳ, thành phố Tam Kỳ và tại Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) vào các giờ: 05h00, 05h35, 06h10, 06h45, 07h20, 07h55, 08h30, 09h05, 09h40, 10h15, 10h55, 11h35, 12h15, 12h55, 13h35, 14h15, 14h55, 15h35, 16h15, 17h00;

Thông tin liên lạc: Hợp tác xã Vận tải và kinh doanh tổng hợp thành phố Tam Kỳ (0235.3851406; 0914.103.377 (Ông Bùi Văn Lợi - Giám đốc); 0905.918.332 (Ông Nguyễn Vũ Trọng Kỳ - Điều hành Vận tải).

Tuyến số 05 Tam Kỳ - Núi Thành: 

Lịch chạy xe: Xe xuất bến (tại các điểm đầu tuyến Bến xe Tam Kỳ, thành phố Tam Kỳ và tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành) vào các giờ: 06h00, 07h00, 08h00, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00.

Thông tin liên lạc: Hợp tác xã Vận tải và kinh doanh tổng hợp thành phố Tam Kỳ (0235.3851406; 0914.103.377 (Ông Bùi Văn Lợi - Giám đốc); 0905.918.332 (Ông Nguyễn Vũ Trọng Kỳ - Điều hành Vận tải); Hợp tác xã Vận tải cơ giới đường bộ Núi Thành: 0823.177.872 (Ông Châu Vân - Giám đốc); Công ty TNHH MTV Vận tải Thịnh Phúc: 0986.450.020 (Ông Đoàn Tân Cảnh - Giám đốc).

Tuyến số 07 Tam Kỳ - Hiệp Đức:

Lịch chạy xe: Xe xuất bến tại đường Duy Tân, thành phố Tam Kỳ (cách cầu Kỳ Phú 2 100m về hướng Đông) vào các giờ: 06h30, 08h00, 10h50, 14h20, 17h10; tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức vào các giờ: 04h50, 07h10, 09h30, 12h00, 16h30.

Thông tin liên lạc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam (0235.3555.111; 0906.555.105).

Tuyến số 08 Tam Kỳ - Đại Phong:

Lịch chạy xe: Xe xuất bến tại đường Duy Tân, thành phố Tam Kỳ (cách cầu Kỳ Phú 2 100m về hướng Đông) vào các giờ: 07h30, 10h00, 15h15, 16h00; tại xã Đại Phong, huyện Đại Lộc vào các giờ: 04h30, 06h30, 13h30, 15h30.

Thông tin liên lạc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam (0235.3555.111; 0906.555.105).

Tuyến số 10 Tam Kỳ - Đại Lãnh:

Lịch chạy xe: Xe xuất bến tại số 133 đường Bạch Đằng vào các giờ: 06h00, 08h30, 09h30, 10h30, 14h30, 15h30, 16h30; tại Bến xe khách Hà Tân, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc vào các giờ: 04h45, 05h20, 07h15, 09h00, 12h30, 13h40, 15h50.

Thông tin liên lạc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam (0235.3555.111; 0906.555.105).

Tuyến số 11 Tam Kỳ - Hội An - Điện Ngọc:

Lịch chạy xe: Xe xuất bến tại đường Duy Tân, thành phố Tam Kỳ (cách cầu Kỳ Phú 2 100m về hướng Đông) vào các giờ: 05h45, 09h00, 14h45, 16h15, 16h50; đường ĐT.607, thị xã Điện Bàn (gần trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn) vào các giờ: 05h30, 6h30, 8h30, 14h45, 17h00.

Thông tin liên lạc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam (0235.3555.111; 0906.555.105).

Tuyến số 12 Tam Kỳ - sân bay Chu Lai:

Lịch chạy xe: Xe xuất bến tại Bến xe khách Tam Kỳ, thành phố Tam Kỳ trước giờ bay 130 phút; tại sân bay Chu Lai sau 20 phút kể từ giờ máy bay trả khách tại sân bay.

Thông tin liên lạc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam (0235.3555.111; 0906.555.105).

Tuyến số 14 Tam Kỳ - Quế Sơn:

Lịch chạy xe: Xe xuất bến tại đường Duy Tân, thành phố Tam Kỳ (cách cầu Kỳ Phú 2 100m về hướng Đông) vào lúc 16h45 (thứ sáu và chủ nhật thì thêm chuyến vào lúc 08h15); tại xã Quế Phong, huyện Quế Sơn) vào lúc 05h30 (thứ sáu và chủ nhật thì thêm chuyến vào lúc 15h00).

Thông tin liên lạc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam (0235.3555.111; 0906.555.105).

File đính kèm: Thông báo

Thùy Dung

 

Tin liên quan