Cơ sở khám, chữa bệnh

.

STTTênTuyến CMKTĐịa chỉ
1Trung tâm Y tế huyện Tây GiangHuyệnXã Lăng - huyện Tây Giang - Tỉnh Quảng Nam
2Trạm y tế xã A TiêngXã A Tiêng - huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam
3Trạm y tế xã ChơmXã Chơm - huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam
4Trạm y tế xã DangXã Dang - huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam
5Trạm y tế xã TrHyXã Trhy - huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam
6Trạm y tế xã LăngXã Lăng - huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam
7Trạm y tế xã A VươngXã A Vương - huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam
8Trạm y tế xã Bha LêXã Bha Lê - huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam
9Trạm y tế xã A NôngXã A Nông - huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam
10Trạm y tế xã Ga RiXã Ga Ri - huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam
11Trạm y tế xã A XanXã A Xan - huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam
12Trạm y tế xã TưXã Tư - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam
13Trạm y tế xã Mà CooiXã Mà Cooi - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam
14Trạm y tế xã BaXã Ba - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam
15Trạm y tế xã Tà LuXã Tà Lu - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam
16Trạm y tế xã Sông KônXã Sông Kôn - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam
17Trung tâm Y tế huyện Đông GiangHuyệnThị Trấn Prao - huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam
18Trạm y tế xã A TingXã A Ting - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam
19Trạm y tế xã Jơ NgâyXã Jơ Ngây - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam
20Trạm y tế xã Ka DăngXã Ka Dăng - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam
21Trạm y tế xã Za HungXã Za Hung - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam
22Trạm y tế xã A RooiXã A Rooi - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam
23Trạm y tế xã Đại NghĩaXã Đại Nghĩa - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
24Trạm y tế thị trấn ái NghĩaThị Trấn ái Nghĩa - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
25Trạm y tế xã Đại MinhXã Đại Minh - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
26Trạm y tế xã Đại ThắngXã Đại Thắng - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
27Trạm y tế xã Đại ChánhXã Đại Chánh - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
28Trạm y tế xã Đại HòaXã Đại Hòa - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
29Trạm y tế xã Đại HồngXã Đại Hồng - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
30Trạm y tế xã Đại TânXã Đại Tân - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
31Phòng khám khu vực vùng A - Đại LộcHuyệnXã Đại Lãnh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
32Trung tâm y tế huyện Đại LộcHuyệnXã Đại Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
33Trạm y tế xã Đại PhongXã Đại Phong - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
34Trạm y tế xã Đại HưngXã Đại Hưng - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
35Trạm y tế xã Đại CườngXã Đại Cường - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
36Trạm y tế xã Đại ThạnhXã Đại Thạnh - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
37Trạm y tế xã Đại ĐồngXã Đại Đồng - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
38Trạm y tế xã Đại QuangXã Đại Quang - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
39Trạm y tế xã Đại SơnXã Đại Sơn - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
40Trạm y tế xã Đại An - Đại LộcXã Đại An - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
41Trạm y tế xã Đại HiệpXã Đại Hiệp - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
42Trạm y tế phường Điện AnPhường Điện An - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
43Trạm y tế xã Điện Thắng BắcXã Điện Thắng Bắc - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
44Trạm y tế xã Điện PhươngXã Điện Phương - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
45Trạm y tế xã Điện Thắng NamXã Điện Thắng Nam - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
46Trạm y tế Xã Điện TiếnXã Điện Tiến - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
47Trạm y tế phường Vĩnh ĐiệnPhường Vĩnh Điện - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
48Trạm y tế phường Điện NgọcPhường Điện Ngọc - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
49Trạm y tế xã Điện MinhXã Điện Minh - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
50Trạm y tế xã Điện ThọXã Điện Thọ - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
51Trạm y tế xã Điện Thắng TrungXã Điện Thắng Trung - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
52Trạm y tế phường Điện Nam BắcPhường Điện Nam Bắc - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
53Trạm y tế xã Điện PhongXã Điện Phong - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
54Trạm y tế xã Điện QuangXã Điện Quang - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
55Trạm y tế xã Điện HòaXã Điện Hòa - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
56Trạm y tế phường Điện Nam TrungPhường Điện Nam Trung - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
57Trạm y tế phường Điện DươngPhường Điện Dương - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
58Trạm y tế xã Điện PhướcXã Điện Phước - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
59Trung tâm y tế thị xã Điện BànHuyệnPhường Vĩnh Điện - Thị xã Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam
60Trạm y tế xã Điện HồngXã Điện Hồng - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
61Trạm y tế xã Điện TrungXã Điện Trung - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
62Trạm y tế phường Điện Nam ĐôngPhường Điện Nam Đông - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
63Trạm y tế xã Duy ThuXã Duy Thu - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
64Trạm y tế xã Duy VinhXã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
65Trạm y tế xã Duy ChâuXã Duy Châu - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
66Trạm y tế xã Duy TrinhXã Duy Trinh - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
67Trạm y tế xã Duy HòaXã Duy Hòa - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
68Trạm y tế xã Duy TânXã Duy Tân - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
69Trạm y tế xã Duy HảiXã Duy Hải - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
70Trung tâm Y tế huyện Duy XuyênHuyệnThị Trấn Nam Phước - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
71Trạm y tế xã Duy TrungXã Duy Trung - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
72Trạm y tế xã Duy PhướcXã Duy Phước - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
73Trạm y tế thị trấn Nam PhướcThị Trấn Nam Phước - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
74Trạm y tế xã Duy PhúXã Duy Phú - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
75Trạm y tế xã Duy SơnXã Duy Sơn - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
76Trạm y tế xã Duy NghĩaXã Duy Nghĩa - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
77Trạm y tế xã Duy ThànhXã Duy Thành - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
78Trạm y tế xã Quế Xuân 2Xã Quế Xuân 2 - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
79Trạm y tế xã Quế Xuân 1Xã Quế Xuân 1 - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
80Trạm y tế xã Quế LongXã Quế Long - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
81Trạm y tế xã Quế AnXã Quế An - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
82Trạm y tế thị trấn Hương AnXã Hương An - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
83Trạm y tế thị trấn Đông PhúThị Trấn Đông Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
84Trạm y tế xã Quế ThuậnXã Quế Thuận - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
85Trạm y tế xã Quế HiệpXã Quế Hiệp - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
86Trạm y tế xã Quế MinhXã Quế Minh - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
87Trạm y tế xã Quế ChâuXã Quế Châu - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
88Trung tâm Y tế huyện Quế SơnHuyệnThị Trấn Đông Phú - huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam
89Trạm y tế xã Quế PhongXã Quế Phong - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
90Trạm y tế xã Quế MỹXã Phú Thọ - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam
91Trạm y tế xã La DêêXã La Dêê - huyện Nam Giang - tỉnh Quảng Nam
92Trạm y tế xã Cà DyXã Cà Dy - huyện Nam Giang - tỉnh Quảng Nam
93Trạm y tế xã ZuôichXã Zuôich - huyện Nam Giang - tỉnh Quảng Nam
94Trạm y tế xã Tà BhinhXã Tà Bhinh - huyện Nam Giang - tỉnh Quảng Nam
95Trạm y tế xã Đắc PreXã Đắc Pre - huyện Nam Giang - tỉnh Quảng Nam
96Trạm y tế xã La êêXã La Êê - huyện Nam Giang - tỉnh Quảng Nam
97Phòng khám đa khoa khu vực Chà vàlHuyệnXã Chà Vàl - huyện Nam Giang - tỉnh Quảng Nam
98Trạm y tế xã Đắc PringXã Đắc Pring - huyện Nam Giang - tỉnh Quảng Nam
99Trung tâm Y tế huyện Nam GiangHuyệnThị Trấn Thành Mỹ - huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam
100Trạm y tế xã Phước NăngXã Phước Năng - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
101Trạm y tế xã Phước MỹXã Phước Mỹ - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
102Trạm y tế xã Phước LộcXã Phước Lộc - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
103Trạm y tế xã Phước KimXã Phước Kim - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
104Trạm y tế xã Phước HoàXã Phước Hoà - Huyện Phước Sơn - Quảng Nam
105Trạm y tế xã Phước HiệpXã Phước Hiệp - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
106Trạm y tế thị trấn Khâm ĐứcThị Trấn Khâm Đức - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
107Trạm y tế xã Phước XuânXã Phước Xuân - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
108Trạm y tế xã Phước ĐứcXã Phước Đức - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
109Trạm y tế xã Phước ThànhXã Phước Thành - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
110Trung tâm Y tế huyện Phước SơnHuyệnThị Trấn Khâm Đức - huyện Phước Sơn - Tỉnh Quảng Nam
111Phòng khám đa khoa khu vực Phước ChánhHuyệnXã Phước Chánh - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
112Trạm y tế xã Phước CôngXã Phước Công - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
113Trạm y tế xã Hiệp HòaXã Hiệp Hòa - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam
114Trạm y tế xã Thăng PhướcXã Thăng Phước - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam
115Trạm y tế xã Quế LưuXã Quế Lưu - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam
116Trạm y tế xã Phước GiaXã Phước Gia - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam
117Trạm Y tế xã Sông TràThôn 3, xã Sông Trà
118Trạm y tế Thị Trấn Tân BìnhXã Quế Bình - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam
119Trạm y tế xã Quế ThọXã Quế Thọ - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam
120Trạm y tế xã Hiệp ThuậnXã Hiệp Thuận - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam
121Trung tâm Y tế huyện Hiệp ĐứcHuyệnThị Trấn Tân An - huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
122Trạm y tế xã Phước TràXã Phước Trà - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam
123Phòng khám đa khoa khu vực Việt AnHuyệnXã Bình Lâm - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam
124Trạm y tế xã Bình SơnXã Bình Sơn - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam
125Trạm y tế xã Bình PhụcXã Bình Phục - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
126Trạm y tế xã Bình TúXã Bình Tú - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
127Trạm y tế xã Bình ĐàoXã Bình Đào - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
128Trạm y tế xã Bình SaXã Bình Sa - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
129Trạm y tế xã Bình GiangXã Bình Giang - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
130Trạm y tế xã Bình ChánhXã Bình Chánh - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
131Trạm y tế xã Bình HảiXã Bình Hải - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
132Trạm y tế xã Bình DươngXã Bình Dương - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
133Trung tâm Y tế huyện Thăng BìnhHuyệnThị Trấn Hà Lam - huyện Thăng Bình - Tỉnh Quảng Nam
134Trạm y tế xã Bình NamXã Bình Nam - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
135Trạm y tế xã Bình LãnhXã Bình Lãnh - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
136Trạm y tế xã Bình PhúXã Bình Phú - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
137Trạm y tế xã Bình QuếXã Bình Quế - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
138Trạm y tế xã Bình QuýXã Bình Quý - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
139Trạm y tế xã Bình Định NamXã Bình Định Nam - thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
140Trạm Y tế xã Bình Trịtổ 19, thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
141Trạm y tế xã Bình NguyênXã Bình Nguyên - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
142Trạm y tế thị trấn Hà LamThị Trấn Hà Lam - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
143Trạm y tế xã Bình TriềuXã Bình Triều - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
144Trạm y tế xã Bình TrungXã Bình Trung - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
145Trạm y tế xã Bình Định BắcXã Bình Định Bắc - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
146Trạm y tế xã Bình AnXã Bình An - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
147Trạm y tế xã Bình MinhXã Bình Minh - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam
148Trạm y tế xã Tiên LộcXã Tiên Lộc - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
149Trạm y tế xã Tiên MỹXã Tiên Mỹ - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
150Trạm y tế xã Tiên NgọcXã Tiên Ngọc - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
151Trạm y tế xã Tiên CảnhXã Tiên Cảnh - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
152Trạm y tế xã Tiên ChâuXã Tiên Châu - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
153Trạm y tế xã Tiên SơnXã Tiên Sơn - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
154Trạm y tế xã Tiên HàXã Tiên Hà - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
155Trạm y tế xã Tiên AnXã Tiên An - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
156Trạm y tế thị trấn Tiên KỳThị Trấn Tiên Kỳ - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
157Trạm y tế xã Tiên LậpXã Tiên Lập - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
158Trung tâm Y tế huyện Tiên PhướcHuyệnTiên Kỳ - huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
159Trạm y tế xã Tiên CẩmXã Tiên Cẩm - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
160Trạm y tế xã Tiên HiệpXã Tiên Hiệp - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
161Trạm y tế xã Tiên ThọXã Tiên Thọ - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
162Trạm y tế xã Tiên PhongXã Tiên Phong - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
163Trạm y tế xã Tiên LãnhXã Tiên Lãnh - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam
164Trạm y tế xã Trà GiácXã Trà Giác - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam
165Trạm y tế xã Trà BuiXã Trà Bui - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam
166Trạm y tế xã Trà ĐốcXã Trà Đốc - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam
167Trạm Y tế xã Trà NúThôn 3, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam
168Trạm y tế xã Trà KótXã Trà Kót - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam
169Trạm y tế xã Trà KaXã Trà Ka - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam
170Trạm y tế xã Trà GiangXã Trà Giang - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam
171Phòng khám đa khoa khu vực Trà GiápHuyệnXã Trà Giáp, Bắc Trà My, Quảng Nam
172Trạm y tế thị trấn Trà MyThị Trấn Trà My - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam
173Trạm y tế xã Trà DươngXã Trà Dương - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam
174Trạm y tế xã Trà TânXã Trà Tân - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam
175Trạm y tế xã Trà ĐôngXã Trà Đông - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam
176Trạm y tế xã Trà SơnXã Trà Sơn - Huyện Bắc Trà My - Tỉnh Quảng Nam
177Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà MyHuyệnThị Trấn Trà My - huyện Bắc Trà My - Tỉnh Quảng Nam
178Trạm y tế xã Trà NamXã Trà Nam - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam
179Trạm y tế xã Trà MaiXã Trà Mai - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam
180Trung tâm Y tế huyện Nam Trà MyHuyệnTrà Mai - huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
181Trạm y tế xã Trà DonXã Trà Don - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam
182Trạm y tế xã Trà CangXã Trà Cang - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam
183Trạm y tế xã Trà LengXã Trà Leng - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam
184Trạm y tế xã Trà TậpXã Trà Tập - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam
185Trạm y tế xã Trà VânXã Trà Vân - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam
186Trạm y tế xã Trà DơnXã Trà Dơn - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam
187Trạm y tế xã Trà LinhXã Trà Linh - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam
188Trạm y tế xã Trà VinhXã Trà Vinh - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam
189Trạm y tế xã Tam GiangXã Tam Giang - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
190Trạm y tế thị trấn Núi ThànhThị Trấn Núi Thành - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
191Trạm y tế xã Tam Xuân IIXã Tam Xuân II - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
192Trạm y tế xã Tam Xuân IXã Tam Xuân I - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
193Trạm y tế xã Tam QuangXã Tam Quang - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
194Trạm y tế xã Tam HòaXã Tam Hòa - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
195Trạm y tế xã Tam Anh BắcXã Tam Anh Bắc - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
196Trung tâm y tế huyện Núi ThànhHuyệnThị Trấn Núi Thành - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
197Trạm y tế Xã Tam TiếnXã Tam Tiến - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
198Trạm y tế xã Tam SơnXã Tam Sơn - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
199Trạm y tế xã Tam TràXã Tam Trà - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
200Trạm y tế xã Tam ThạnhXã Tam Thạnh - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
201Trạm y tế xã Tam Mỹ ĐôngXã Tam Mỹ Đông - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
202Trạm y tế xã Tam HiệpXã Tam Hiệp - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
203Trạm y tế xã Tam NghĩaXã Tam Nghĩa - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
204Trạm y tế xã Tam Anh NamXã Tam Anh Nam - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
205Trạm y tế xã Tam HảiXã Tam Hải - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
206Trạm y tế xã Tam Mỹ TâyXã Tam Mỹ Tây - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam
207Trạm y tế xã Tam DânXã Tam Dân - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam
208Trạm y tế xã Tam AnXã Tam An - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam
209Trạm y tế xã Tam ĐạiXã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam
210Trạm y tế xã Tam ThànhXã Tam Thành - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam
211Trạm y tế thị trấn Phú ThịnhThị Trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam
212Trạm y tế xã Tam TháiXã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam
213Trạm y tế xã Tam PhướcXã Tam Phước - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam
214Trung tâm Y tế huyện Phú NinhHuyệnThị Trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - Tỉnh Quảng Nam
215Trạm y tế xã Tam ĐànXã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam
216Trạm y tế xã Tam LộcXã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam
217Trạm y tế xã Tam VinhXã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam
218Trạm y tế xã Tam LãnhXã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam
219Trạm y tế xã Sơn ViênXã Sơn Viên - Nông Sơn - Tỉnh Quảng Nam
220Trạm y tế xã Ninh PhướcXã Quế Ninh - Nông Sơn - Tỉnh Quảng Nam
221Trung tâm y tế huyện Nông SơnHuyệnQuế Trung - Huyện Nông Sơn - Tỉnh Quảng Nam
222Trạm y tế xã Quế LâmXã Quế Lâm - Nông Sơn - Tỉnh Quảng Nam
223Trạm y tế xã Phước NinhXã Phước Ninh - Nông Sơn - Tỉnh Quảng Nam
224Trạm y tế xã Quế LộcXã Quế Lộc - Nông Sơn - Tỉnh Quảng Nam
225Trạm y tế phường Cửa ĐạiPhường Cửa Đại - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
226Trạm y tế xã Cẩm NamXã Cẩm Nam - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
227Trạm y tế phường Cẩm PhôPhường Cẩm Phô - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
228Trạm y tế phường Thanh HàPhường Thanh Hà - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
229Trạm y tế phường Tân AnPhường Tân An - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
230Bệnh viện đa khoa Thành phố Hội AnHuyệnPhường Sơn Phong - TP Hội An - Tỉnh Quảng Nam
231Trạm y tế xã Cẩm ThanhXã Cẩm Thanh - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
232Trạm y tế phường Minh AnPhường Minh An - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
233Trạm y tế phường Cẩm ChâuPhường Cẩm Châu - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
234Trạm y tế phường Cẩm AnPhường Cẩm An - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
235Trạm y tế xã Cẩm HàXã Cẩm Hà - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
236Phòng khám đa khoa quân dân y xã đảo Tân HiệpHuyệnXã Tân Hiệp - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
237Trạm y tế xã Cẩm KimXã Cẩm Kim - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
238Phòng khám đa khoa Bình An-KCNHuyệnPhường Điện Ngọc - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam
239Phòng Khám đa khoa An ThànhHuyệnThôn An Thành 1, Xã Bình An, Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
240Phòng khám đa khoa Nam ViệtHuyện12, Phan Bội Châu, Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
241Phòng khám đa khoa Tam ThăngHuyệnThôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
242Bệnh viện ĐK Trường Cao đẳng Y tế Quảng NamHuyện03, Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
243Phòng khám đa khoa An HiềnHuyện66-68 đường Nguyễn Du, TP Tam Kỳ
244Phòng khám đa khoa khu vực Đông Quế SơnHuyệnThôn Hương Quế Đông, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
245Bệnh viện Da liễu tỉnh Quảng NamTỉnhTP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
246Phòng khám đa khoa Huy KhoaHuyệnThôn Trung Phước 2, Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam
247Cơ Sở 2 Bệnh Viện đa khoa KVMN Phía Bắc Quảng NamTỉnhThôn Phú An, Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
248Trạm y tế phường Phước HòaPhường Phước Hòa - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
249Trạm y tế xã Tam ThanhXã Tam Thanh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
250Bệnh viện đa khoa Thái Bình DươngHuyệnđường Phan Đình Phùng - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam
251Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương - Tam KỳHuyệnLô A50, đường Trương Chý Cương, Tam Kỳ, Quảng Nam
252Bệnh viện đa khoa Vĩnh ĐứcHuyệnQuốc lộ 1A Phường Điện Nam Trung - Thị xã Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam
253Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng NamTỉnhPhường An Phú - TP.tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
254Bệnh viện đa khoa KVMN phía Bắc tỉnh Quảng NamTỉnhThị Trấn ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
255Bệnh viện đa khoa Minh ThiệnHuyện101 - Phan Bội Châu - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
256Bệnh viện Bình An Quảng NamHuyệnKhối phố Long Xuyên I
257Trạm y tế phường Hòa HươngPhường Hòa Hương - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
258Phòng khám đa khoa Hồng PhúcHuyệnNhà số 60 - 64 - Nguyễn Du 
259Trạm y tế phường An SơnPhường An Sơn - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
260Trạm y tế phường An MỹPhường An Mỹ - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
261Bệnh viện đa khoa Thăng HoaHuyệnhuyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
262Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng NamTỉnhPhường Vĩnh Điện - Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
263Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng NamTỉnhTP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
264Trung tâm Y tế thành phố Tam KỳHuyệnTôn Đức Thắng - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
265Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng NamTrung ươngThôn Nam Sơn -Xã Tam Hiệp - Núi Thành - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
266Phòng khám đa khoa Bình AnHuyệnTDP Cang Tây, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
267Phòng khám Đa khoa Toàn Mỹ Đại LộcHuyệnKhối 5
268Phòng khám đa khoa Sống khỏeHuyện39 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
269Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương- Tiên PhướcHuyệnhôn Bình An, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
270Trạm y tế phường Trường XuânPhường Trường Xuân - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
271Trạm y tế phường An PhúPhường An Phú - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
272Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng NamTỉnhđường Nguyễn Du - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
273Phòng khám ĐK-Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng NamTỉnh129-135 Trưng Nữ Vương, Tam kỳ, Quảng Nam
274Phòng khám Đa khoa Phước ĐứcHuyện243 Huỳnh Thúc Kháng - Tam Kỳ - Quảng Nam
275Bệnh viện YHCT tỉnh Quảng NamTỉnhTP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
276Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Quảng NamTỉnhTP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
277Trạm y tế phường Tân ThạnhPhường Tân Thạnh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
278Phòng Khám Đa Khoa Toàn MỹHuyệnSố 480, đường Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
279Trạm y tế xã Tam NgọcXã Tam Ngọc - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
280Phòng khám đa khoa An PhướcHuyệnThị Trấn Nam Phước - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam
281Phòng khám ĐK - Đại học Y khoa Phan Châu TrinhHuyện09 Nguyễn Gia Thiều
282Trạm y tế phường Hòa Thuậnphường Hòa Thuận - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
283Bệnh xá Công an tỉnh Quảng NamHuyệnPhường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
284Trạm y tế phường An XuânPhường An Xuân - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
285Bệnh viện Mắt Quảng NamTỉnhTP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
286Trạm y tế xã Tam PhúXã Tam Phú - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...