Danh sách người phát ngôn

⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

 DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VĂN PHÒNG UBND TỈNH, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN 

CỦA TỈNH QUẢNG NAM

(Cập nhật đến tháng 9/2022)

TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Như Công

 

                                        

Chánh Văn phòng

0914 029 888

02353 606 729

 

congnn@quangnam.gov.vn

2.

Sở Tư pháp

Đặng Văn Đào

Giám đốc

0906 510 501

dangvandaostp@gmail.com

3.

Sở Nội vụ

Trần Thị Kim Hoa 

Giám đốc

0964 125 899

02353 507 799

hoattk1@quangnam.gov.vn

4.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trương Thị Lộc

Giám đốc

0905 322 721 

loctt@quangnam.gov.vn

5.

Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn

Phạm Viết Tích

Giám đốc

0913 481 789

02353 702 567

viettichpham@gmail.com

6.

Sở Ngoại vụ

Lê Ngọc Tường

Giám đốc phụ trách

02353 506 577

 0947 355 595

tuongle79@gmail.com

7.

Sở Công Thương

Đặng Bá Dự

Giám đốc

0905 666 999

02353 852 641

dudb@quangnam.gov.vn 

8.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Thanh Hồng

Giám đốc

02353 704 238

0903 590 666

hongnt@quangnam.gov.vn 

9.

Cục Thuế tỉnh

Nguyễn Văn Tiếp

Cục Trưởng

02353 820 666

0963 360 123

nvtiep.qna@gdt.gov.vn

10.

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Phi Thạnh

Giám đốc

0913 421 782nguyenphithanh@phuninh.gov.vn

11.

Công an tỉnh

Nguyễn Đức Dũng 

Giám đốc

0694 160 686

 

 

12.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Lê Trung Thành

UVBTVTU, Chỉ huy trưởng

02353 852 310

0983 573 259

letrungthanhqs@gmail.com

13.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hoàng Văn Mẫn

Chính ủy

0984 104 377

hoangvu090305@gmail.com

14.

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Đức Tiến

Chánh Thanh tra

0913 445 867

02353 830 038

 tiennd2@quangnam.gov.vn

15.

Ban QL khu kinh tế mở Chu Lai

Lê Vũ Thương

Trưởng ban

02353 604 559 

 0913 497 788

thuongkts88al@yahoo.com

16.

Liên minh Hợp tác xã

Võ Bảy 

Chủ tịch

 02353 813 430

baylienminh@yahoo.com

17.

Sở Xây dựng

Nguyễn Phú

Giám đốc

02353 609 555

0913 495 017

nguyenphu@xdqnam.gov.vn

18.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thái Viết Tường 

Giám đốc

0903 583 085

02353 810 493

tuongtv1@quangnam.gov.vn

19.

Cục Hải quan

Lê Thành Khang

Phó Cục trưởng phụ trách

0235 2224 477

0903 510 891

lekhanghqqn@gmail.com

20.

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nguyễn Thanh Danh

Giám đốc

02353 818 616

0914 180 182

danhnt@quangnam.vss.gov.vn

21.

Ban Dân tộc tỉnh

A Lăng Mai

Trưởng ban

02353 831 595 

0901 122 433

maial@quangnam.gov.vn

 

22.

Tòa án nhân dân tỉnh

Đặng Quốc Lộc

Chánh án

02353 852 362

quoclocta@gmail.com

23.

Sở Giao thông Vận tải

Văn Anh Tuấn

Giám đốc

0235 3601 777

0903 589 323

vananhtuanqn@gmail.com

24.

Sở Tài nguyên Môi trường

Trần Thanh Hà

Giám đốc

02353 810 418

0913 433 387

thanhhatnmtqn@gmail.com

25.

Sở Y tế

Mai Văn Mười

 

Giám đốc

235 370 264 0913 406 467

maivanmuoisyt@gmail.com

26.

Kho bạc nhà nước

Trần Phước Tào

Giám đốc

02353 851 661

0905 232 398

Taotp@.vst.gov.vn

27.

Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư

Đinh Văn Vũ

Phó Giám đốc phụ trách

0914 180 101

dinhvanvuquangnam@gmail.com

28.

Cục Thống kê

Lê Quý Đạt

Cục trưởng

0989 499 459

lqdat@gso.gov.vn

29.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Quang Thử

Giám đốc

0913 424 027

 

quangthuct@gmail.com - thunq@quangnam.gov.vn

30.

Sở Tài Chính

Đặng Phong

Giám đốc

(0235) 3859649.

0985.404.440.

phongd@quangnam.gov.vn.

31.

Sở Thông tin và Truyền thông

Phạm Hồng Quảng

Giám đốc

0905 048 555

phquang@quangnam.gov.vn

32.

UBND thành phố Tam Kỳ

Bùi Ngọc Ảnh

Chủ tịch UBND

0983 127 515

Ngocanhtamky1975@gmail.com

33.

UBND thành phố Hội An

Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch UBND

0913 457 477

02353 861 318

 

ubndha@dng.vnn.vn

34.

UBND thị xã Điện Bàn

Trần Úc

Chủ tịch UBND 

02353 767 678

0914 153 227

tranuc.ubnd@dienban.gov.vn

35.

UBND huyện Thăng Bình

Võ Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0235 3642 488

09985 007 199

hungvv@quangnam.gov.vn

36.

UBND huyện Phú NinhHuỳnh Xuân Chính

Chủ tịch UBND

0905 292 748chinhhx@quangnam.gov.vn

37.

UBND huyện Núi Thành

Lê Văn Sinh

Chủ tịch UBND

0235 3572281

0916.829.202

Sinhlv@quangnam.gov.vn

38.

UBND huyện Đại Lộc

Lê Văn Quang

 

Chủ tịch UBND 

 

02353 865 342  

0905 262 379

quanglvqnam@gmail.com

 

39.

UBND huyện Quế Sơn

Nguyễn Phước Sơn

Chủ tịch UBND

 0916 040 170

 02353 506 929

Sonnp@quangnam.gov.vn

40.

UBND Huyện Duy Xuyên

Phan Xuân Cảnh

Chủ tịch UBND

090520510

phanxuancanhdx@gmail.com

41.

UBND huyện Tiên Phước

Trầm Quế Hương

Chủ tịch UBND

0934571474

huongtq@quangnam.gov.vn

42.

UBND huyện Bắc Trà My

Thái Hoàn Vũ

Chủ tịch UBND

0905515717

02353882217

vuthqnam@gmail.com

43.

UBND huyện Nam Trà My

Trần Duy Dũng

Chủ tịch UBND

0905181174 

dungtd2@quangnam.gov.vn

44.

UBND huyện Hiệp Đức

Nguyễn Như Công

Chủ tịch UBND

0914029888

0235 3606729

nhucongch8@yahoo.com

45.

UBND huyện Nông Sơn

Nguyễn Văn Hòa

Chủ tịch UBND

02353 505 991

0983685829

hoahienns@gmail.com

46.

UBND huyện Phước Sơn

Lê Quang Trung

Chủ tịch UBND 

0903553199

 trunglq@quangnam gov.vn

47.

UBND huyện Tây Giang

Nguyễn Văn Lượm

Chủ tịch UBND

0235 3 796 070

0982 348117

luomv@quangnam gov.vn

48.

UBND huyện Đông Giang

Avô Tô Phương

Chủ tịch UBND

0908 499555

phuongavt@quangnam.gov.vn

49.

UBND huyện Nam Giang

A Viết Sơn

Chủ tịch UBND

0235 3 792 469 

0985 535 977

 

avietson@quangnam.gov.vn

 

Tải file đính kèm tại đây !

Tin liên quan