Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Số điện thoại: 0914.384.424.

 2. Sở Y tế Quảng Nam:

 Đồng chí Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Số điện thoại: 0914.127.432.

3. Công an tỉnh Quảng Nam:

3.1. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Phòng Hậu cần, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Công an tỉnh.

Số điện thoại: 0913.473.057.

3.2. Đồng chí Huỳnh Hồng Thanh, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Số điện thoại: 0905.141.494.

3.3. Đồng chí Huỳnh Quý, Trưởng Phòng An ninh Kinh tế.

Số điện thoại: 0905.282.078.

3.4. Đồng chí Lê Chí Cương, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Số điện thoại: 0917.235.789.

3.5. Đồng chí Phan Văn Tri, Trưởng Phòng Tham mưu.

Số điện thoại: 0913.480.557.

3.6. Đồng chí Phạm Trường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế.

Số điện thoại:0913.474.127.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam:

Đồng chí Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Số điện thoại: 0947.355.595.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam:

Đồng chí Hồ Văn Hưng, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Số điện thoại: 02353.508.979.

Tin liên quan