Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp về Covid-19

Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 306/TB-UBND về việc thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Theo đó, danh sách và số điện thoại đường dây nóng bao gồm:

Đơn vị

Người đại diện

Số điện thoại

UBND tỉnh

  Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0914.384.424

Sở Y tế 

  Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế

0914.127.432

Công an tỉnh

  Ông Nguyễn Đình Hùng - Trưởng phòng Hậu cần

0913.473.057

  Ông Lê Chí Cương - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh

0917.235.789

  Ông Huỳnh Quý - Trưởng phòng An ninh kinh tế

0905.282.078

  Ông Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh nội bộ

0914.080.901

  Ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng phòng Tham mưu

0983.784.177

  Ông Hà Thế Xuyên - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế

0983.294.567

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL

0947.355.595

Sở Giáo dục và Đào tạo

  Ông Hồ Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT

02353.508.979

 

 

Tin liên quan