Cài đặt, sử dụng ứng dụng dành cho người dân và Doanh nghiệp (Smart Quang Nam)

Cài đặt, sử dụng ứng dụng dành cho người dân và Doanh nghiệp (Smart Quang Nam)

 

1. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS (Apple)

- Vào App Store nhập tên Smart Quang Nam, chọn cài đặt: 

 

    

2. Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android (Samsung, Oppo, Huawai, Xiaome ...)

- Vào CHPlay, nhập tên Smart Quang Nam để cài đặt: