Cài đặt, sử dụng ứng dụng dành cho Cán bộ, công chức, Viên chức (Egov Quang Nam)

Cài đặt, sử dụng ứng dụng dành cho Cán bộ, công chức, Viên chức (Egov Quang Nam)

 

    - Sử dụng trình duyệt web trên máy tính hoặc các thiết bị di động truy cập vào đường dẫn: https://egov.quangnam.gov.vn

    - Thực hiện đăng nhập bằng tài khoản và password của mail công vụ đã được cấp: