Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng dùng chung trên địa bàn tỉnh

Sở TT&TT vừa có văn bản đề nghị các, sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai cài đặt ứng dụng dùng chung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện kết luận số 183/TB-UBND ngày 19/5/2021 của Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở TT&TT, các Sở, ngành liên quan về chuyển đổi số, hiện nay Sở TT&TT phối hợp với các đối tác xây dựng cơ bản hoàn thành 02 ứng dụng dùng chung trên địa bàn gồm: Ứng dụng dành cho người dân và doanh nghiệp (Smart Quang Nam); Ứng dụng dành cho cán bộ, công chức, viên chức (Egov Quang Nam).

Theo đó, Sở TT&TT đề nghị lãnh đạo các Sở, ban ngành trong tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo UBND các xã phường thị trấn trong tỉnh chỉ đạo tuyên truyền để mọi người dân và doanh nghiệp cài đặt ứng dụng dùng chung dành cho người dân và doanh nghiệp của tỉnh với tên gọi Smart Quang Nam. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị cài đặt ứng dụng dùng chung cho cán bộ, công chức, viên chức với tên gọi Egov Quang Nam. 

Thường xuyên sử dụng các ứng dụng dùng chung để xử lý công việc và đóng góp ý kiến để Sở TT&TT hoàn thiện sản phẩm.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan