Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ngành Tài Chính năm 2021

Sở Tài Chính vừa ban hành Kế hoạch 1865/KH-STC về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho công chức, người lao động tại Sở, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong Sở; triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả; đưa công tác tuyên truyền về chuyển đổi số là thành phần quan trọng trong công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở.

Từng bước tạo lập dữ liệu mở cho mọi hoạt động nghiệp vụ của ngành, sử dụng dữ liệu số cho các hoạt động, dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng tốc độ xử lý công việc, đẩy mạnh sử dụng và lưu trữ văn bản số, giảm chi phí hoạt động, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian.

Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

File đính kèm: Kế hoạch.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...