Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2021

UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành Kế hoạch 97 /KH-UBND về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2021.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn huyện.

Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số trong trường học thông qua các buổi dạy học ngoại khóa và các hình thức khác.

File đính kèm: Kế hoạch.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...