Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số ngành GTVT

Sở GTVT vừa ban hành kế hoạch 2146/KH-SGTVT, ngày 14/7/2021 về tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu và các nội dung chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong cơ quan và nhân dân trong ngành để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin đến mọi người, hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành môi trường số an toàn, an ninh, lành mạnh.

File đính kèm: Kế hoạch.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...