Chuyển đổi số của ngành Công Thương, giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương vừa ban hành Kế hoạch 1190/KH-SCT, ngày 26/7/2021 về Chuyển đổi số của ngành, giai đoạn 2021-2025.

Các nội dung chính của Kế hoạch chuyển đổi số 2021-2025 là: Tuyên truyền về chuyển đổi số; Rà soát danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đạt 100%; Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành; Nâng cấp Trang thông tin điện tử Sở Công Thương; Đầu tư xây dựng hệ thống điều hành trực tuyến tại Sở; Nâng cấp sàn thương mại điện tử; Xây dựng Bản đồ mua sắm trực tuyến; Hỗ trợ chuyển đổi số đối với dịch vụ Logistic; Xây dựng cơ sở dữ liệu về số hóa ngành công nghiệp; Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý nhu cầu năng lượng; Xây dựng cơ sở dữ liệu công trình điện trên nền GIS; …

File đính kèm: Kế hoạch.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...