Huyện Duy Xuyên

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phan Xuân CảnhChủ tịch UBND huyện.0905205106phanxuancanhdx@gmail.com.
Nguyễn Thế ĐứcPhó Chủ tịch UBND huyện0914 035 524.ducnt6@quangnam.gov.vn
Lê Trung CườngPhó Chủ tịch UBND huyện0235 3 877 542 - 0983 116 315  
Đặng Hữu PhúcChánh Văn phòng HĐND&UBND0905 629979huuphuc0104@gmail.com.

- Văn thư Vp HĐND&UBND

 CQ: 0235 3 877 529

 Fax: 0235 3 877 539

II. Thông tin chung

Số điện thoại: 0234 3 877 529

Email: loicnttdalat@gmail.com

Website: duyxuyen.quangnam.gov.vn

Diện tích: 299.09

Dân số: 122247

Vị trí địa lý:

Phía bắc giáp với huyện Điện Bàn

Phía tây giáp với huyện Nông Sơn

Phía Nam giáp với huyện Quế Sơn

Phía Đông giáp với thành phố Hội An

 

Các đơn vị hành chính thuộc huyện Duy Xuyên:

 

Đơn vị hành
 chính cấp xã

Điện thoại

email

Website

Diện tích
(Km2)

Dân số
(người)

Vị   trí địa lý

Duy Thu

0235.3731175

ubndduythu@gmail.com

 

12.63

4311

 

Duy Phú

0235.3731186

ubndduyphu@gmail.com

 

38.42

4187

 

Duy Tân

0235.3731174

vpduytan@gmail.com

 

7.92

5163

 

Duy Hòa

0235.3731157

vpubndduyhoa@gmail.com

 

33.79

9094

 

Duy Chấu

0235.3731163

ubndxaduychauduyxuyen@gmail.com

 

12.65

6792

 

Duy Trinh

0235.3877697

ubndxaduytrinh@yahoo.com.vn

 

19.77

7835

 

Duy Sơn

0235.3877653

minhnguyet0406@gmail.com

 

72.75

10032

 

Duy Trung

0235.3887636

nhungduytrung1971@gmail.com

 

32.34

7581

 

Nam Phước

0235.3877427

vanphongubttnp@gmail.com

 

14.5

21848

 

Duy Phước

0235.3877480

dtn.duyphuoc@gmail.com

 

12.39

12537

 

Duy Thành

0235.3877294

LevanthuongDT@gmail.com

 

9.42

6770

 

Duy Vinh

0235.3877620

thanhtrinhnguyendv@gmail.com

 

8.83

9738

 

Duy Nghĩa

0235.3730002

ubndxaduynghia@yahoo.com.vn

 

13.44

9289

 

Duy Hải

0235.3730004

vpubnd.hai@gmail.com

 

10.24

7070

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...