Huyện Phú Ninh

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ NINH

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Huỳnh Xuân ChínhChủ tịch UBND huyện 0905.292.748chinhhx@quangnam.gov.vn
Nguyễn Thị Ngọc VânPhó Chủ tịch UBND huyện0985 007 569 
Trần Quốc DanhPhó Chủ tịch UBND huyện  
Nguyễn Hùng LinhChánh Văn Phòng0914 056 666 nguyenlinhpn@gmail.com

- Văn thư VP HĐND&UBND 

 CQ:  0235 3 890 879

 Fax: 0235 3 890 879

II. Thông tin chung

Cơ quan:  Huyện Phú Ninh

Địa chỉ: xã Tam Vinh, Phú Ninh

Website: phuninh.gov.vn

Điện thoại: 0235 3 890 879      Fax: 0510 3 890 879

Tin liên quan