Huyện Nam Giang

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM GIANG

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

A Viết SơnChủ tịch UBND huyện0235 3 792 469 - 0985 535 977avietson@quangnam.gov.vn
Châu Văn NgọPhó Chủ tịch UBND huyện0912005121 - 0968.778.777 
Nguyễn Đăng ChươngPhó Chủ tịch UBND huyện0932 422 004 chuongnd@quangnam.gov.vn 
    

- Văn thư VP HĐND&UBND

 CQ: 3 792 271

 Fax: 3 792 330

II. Thông tin chung

 I. Văn phòng huyện Nam Giang

Điện thoại:     0235 3 792 271

Fax:                0235 3 792 330

Email: namgiangubnd@gmail.com

Website: http://www.namgiang.quangnam.gov.vn

Địa chỉ: xã Cà Dy – Huyện Nam Giang – Tỉnh Quảng Nam

 

Toàn huyện Nam Giang bao gồm 11 xã và 01 thị trấn.

 (Thống kê năm 2011)

 

II. Diện tích- Dân số- Mật độ dân số năm 2011.

( chia theo đơn vị hành chính)

Số TTĐơn VịDT tự nhiên(Km2)Dân số trung bình (người)Mật độ dân số (Ng/Km2)Số thôn

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

 13

14

15

 

Toàn huyện

 

TT – Thạnh Mỹ

Xã Cà Dy

Xã Tàbhing

Xã Chà Vàl

Xã La Dêê

Xã La Êê

Xã Đắc Pree

Xã Đắc Pring

Xã ZuôiH

Xã Tà Pơơ

Xã Đắc Tôi

Xã Chơ Chun

 

1.842,88

 

209,86

200,56

134,72

128,87

113,78

132,35

98,71

309,73

160,12

175,63

69,00

109,50

 

   

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...