Công an tỉnh

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Đức DũngGiám đốc069 4160686 
Huỳnh Sông ThuPhó giám đốc069 4160456 
Trương Quang Vinh Phó giám đốc069 4160179 
Nguyễn Hà Lai Phó giám đốc069 4160898 
Huỳnh Trung NguyênPhó Giám đốc Công an tỉnh0694.160.567 
Phan Văn DũngPhó Giám đốc Công an tỉnh  

- Văn thư

   CQ: 0694 160 309

   Fax: 0235 3 852 575

II. Thông tin chung

1. Tên cơ quan:        Công an tỉnh Quảng Nam.

2. Địa chỉ:                 19 Trần Hưng Đạo - Tam Kỳ - Quảng Nam

3. Số điện thoại:       0235 8 525 294.

4. Email:                  

5. Fax:                      0235 852 575

6. Website:

7. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công an tỉnh Quảng Nam được quy định theo Quyết định số 110/QĐ-BNV (X13) ngày 20/12/1981 của Bộ trương Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Công an tỉnh, Thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...