Cục Thống kê

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO CỤC THỐNG KÊ

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Quý Đạt Cục trưởng0989 499 459 - 0235 3 813 887qdat@gso.gov.vn
Nguyễn Xuân VinhPhó Cục trưởng0905847128nxvinh@gso.gov.vn
Lê Nho HùngPhó Cục Trưởng0905 745 686 
Võ Văn QuangTrưởng phòng TC - HC0902 445 506 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 492

  Fax: 0235 3 812 173

II. Thông tin chung

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ : 106 Trần Quý Cáp, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 
ĐT : (0510) 3852492 - Fax : (0510) 3812173 
Website : http://www.qso.gov.vn 
Email : quangnam@gso.gov.vn;
Cục Trưởng: Ô. Đinh Văn Đào - ĐT cơ quan: (0510) 3852881 
NR: (0511) 3844263 - DĐ: 0913 480609
Phó Cục trưởng : Ô. Đặng Phước Cương - ĐT cơ quan: (0510) 3812375 
NR: (0511) 3519869 - DĐ: 0905 122815
I. Văn phòng Cục
1. Phòng Tổ chức - Hành chính
ĐT : (0510) 3833246 - 3852492 
Trưởng phòng: Ô. Đinh Xê - DĐ: 0982 522297 
Phó trưởng phòng: Bà: Nguyễn Thị Phước 
Văn thư: (0510) 3852492 
Kế toán / Fax: (0510) 3812173
2. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã
ĐT : (0510) 3813059 
Trưởng phòng: Ô. Trần Dự - NR: (0511) 3612278 - DĐ: 0905 653236 
Phó trưởng phòng: Ô. Văn Công Cảnh - DĐ: 0905 776607
3. Phòng Thống kê Tổng hợp
ĐT : (0510) 3812050 
Trưởng phòng: Ô. Nguyễn Công Nhiên - NR: (05113) 827911 - DĐ: 0913 443173 
Phó trưởng phòng: Ô. Lê Quý Đạt - DĐ: 0989 499459 
Bộ phận máy tính, mạng: (0510) 3812817
4. Phòng Thanh tra, pháp chế
ĐT : (0510) 3812050 
Phó trưởng phòng: Ô. Võ Xuân Hương - DĐ: 0983 834327
5. Phòng Thống kê Thương mại
ĐT : (0510) 3852882 
Phó trưởng phòng phụ trách: Ô. Trần Hữu Lộc - DĐ: 0905 741099
6. Phòng Thống kê Công nghiệp
ĐT : (0510) 3845626 
Phó trưởng phòng phụ trách: Ô. Huỳnh Ngọc Trọng - DĐ: 0985 948316
7. Phòng Thống kê Nông nghiệp
ĐT : (0510) 3859671 
Q. Trưởng phòng: Ô. Trần Bình - NR: (0511) 3848301 - DĐ: 0985 948316 
Phó trưởng phòng: Ô. Võ Văn Nhứt - DĐ: 0905 702065
II. Chi cục Thống kê các huyện, Thành phố
1. Chi cục Thống kê Thành phố Tam Kỳ
Địa chỉ : 09 Đường Nguyễn Dục, Thành phố Tam Kỳ - ĐT : (0510) 3851652 
Chi cục trưởng: Ô. Trần Đình Dũng 
Phó chi cục trưởng: Ô. Mai Tùng Sơn
2. Chi cục Thống kê Thành phố Hội An
Địa chỉ : Thành phố Hội An - ĐT : (0510) 3861259 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Xuân Vinh 
Phó chi cục trưởng: Bà Trần Thị Bình
3. Chi cục Thống kê Huyện Tây Giang
Địa chỉ : Huyện Tây Giang - ĐT : (0510) 3796025 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Sỹ 
Phó chi cục trưởng: Ô. Lý Ngọc Tín
4. Chi cục Thống kê Huyện Đông Giang
Địa chỉ : Thị trấn P'Rao, Huyện Đông Giang - ĐT : (0510) 3898261 
Chi cục trưởng: Ô. Văn Công Dốn 
Phó chi cục trưởng: Ô. Lê Phước Tuyên
5. Chi cục Thống kê Huyện Đại Lộc
Địa chỉ : Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc - ĐT : (0510) 3865409 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đắc Tấn
6. Chi cục Thống kê Huyện Điện Bàn
Địa chỉ : Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn - ĐT : (0510) 3867326 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Hữu Nghĩa 
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đức Hoành
7. Chi cục Thống kê Huyện Duy Xuyên
Địa chỉ : Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên - ĐT : (0510) 3877693 
Chi cục trưởng: Bà Phạm Thị Kim Dung
8. Chi cục Thống kê Huyện Nam Giang
Địa chỉ : Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang - ĐT : (0510) 3840314 
Chi cục trưởng: Ô. Huỳnh Minh Dũng 
Phó chi cục trưởng: Ô. Mai Thế Lữ
9. Chi cục Thống kê Huyện Thăng Bình
Địa chỉ : Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình - ĐT : (0510) 3874434 
Chi cục trưởng: Ô. Phạm Thiện
10. Chi cục Thống kê Huyện Quế Sơn
Địa chỉ : Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn - ĐT : (0510) 3885273 
Chi cục trưởng: Ô. Lê Nho Hùng
11. Chi cục Thống kê Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ : Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức - ĐT : (0510) 3883330 
Chi cục trưởng: Ô. Thiều Văn Tiền
12. Chi cục Thống kê Huyện Tiên Phước
Địa chỉ : Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước - ĐT : (0510) 3884310 
Chi cục trưởng: Ô. Dương Thanh Bình 
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đức Huỳnh
13. Chi cục Thống kê Huyện Phước Sơn
Địa chỉ : Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn - ĐT : (0510) 3881322 
Chi cục trưởng: Ô. Lê Bá Nội 
Phó chi cục trưởng: Ô. Trần Văn Thương
14. Chi cục Thống kê Huyện Núi Thành
Địa chỉ : Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành - ĐT : (0510) 3871417 
Chi cục trưởng: Ô. Trần Ngọc Điệp 
Phó chi cục trưởng: Ô. Đinh Công
15. Chi cục Thống kê Huyện Bắc Trà My
Địa chỉ : Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My - ĐT : (0510) 3882299 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Đình Chính 
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Văn Hà
16. Chi cục Thống kê Huyện Nam Trà My
Địa chỉ : Huyện Nam Trà My - ĐT : (0510) 3880023 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Văn Hòa
17. Chi cục Thống kê Huyện Phú Ninh
Địa chỉ : Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh - ĐT : (0510) 3890836 
Chi cục trưởng: Ô. Phan Văn Hướng
18. Chi cục Thống kê Huyện Nông Sơn
Địa chỉ : Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn - ĐT : (0510) 3656939 
Chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Văn Tưởng 
Phó chi cục trưởng: Ô. Nguyễn Mai Thuận

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...