Hội An: Nâng cao kỹ năng cho nhân viên ngành du lịch

30 nhân viên các doanh nghiệp du lịch thành phố Hội An đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Văn hóa-Du lịch Cộng đồng Hội An (CTC Hội An) tổ chức vào hôm qua, ngày 8/4.

Đây là chương trình nằm trong đề án đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức và kỹ năng thiết yếu trong ngành du lịch Hội An nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, giúp ngành du lịch Hội An đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.