Phú Ninh: Hội nghị sơ kết 5 năm công tác giám sát đầu tư cộng đồng

Sáng nay 10/4, UBMTTQVN huyện Phú Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2007-2011.

Giám sát đầu tư cộng đồng là họat động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã, phường hoặc thị trấn nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công dự án.... Xác định đây là việc làm mới mẻ nên thời gian qua, UBMTTQVN huyện Phú Ninh đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức các Hội nghị quán triệt các văn bản liên quan đến công tác giám sát đầu tư cộng đồng.

Đến nay, toàn huyện Phú Ninh đã thành lập 11/11 Ban giám sát (BGS) đầu tư cộng đồng với trên 100 thành viên tham gia, mỗi BGS có từ 5-9 thành viên được nhân dân giới thiệu và bầu một cách dân chủ, đúng quy định. Phần lớn họ là những người hiểu pháp luật, có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công việc... Qua 5 năm, 2007-2011, toàn huyện có trên 400 dự án đã được đầu tư, BGS đã thực hiện giám sát 236 dự án lớn nhỏ, trong đó có 16 dự án đã phát hiện có vi phạm, có 11 dự án chưa xác định kết quả...
 
Nhìn chung việc giám sát đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thụât, kinh tế, xã hội trên địa bàn đảm bảo đúng quy trình, mục tiêu, tiến đội, chất lượng công trình đựơc nâng lên, góp phần chống tiêu cực, lãng phí, thất thóat nguồn nhân lực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như các cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của giám sát đầu tư cộng đồng; công tác tuyên truyền chưa sâu rộng; phương thức, hình thức giám sát của BGS không có sự phối kết hợp chặt chẽ...

Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 1 cá nhân và 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng giai đoạn 2007-2011./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...