Tam Kỳ: Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sáng nay 13/4, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác văn hóa – thông tin, thể dục – thể thao và du lịch thành phố Tam Kỳ năm 2011. Đồng chí Nguyễn Văn Lúa - Chủ tịch thành phố Tam Kỳ đã đến dự.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, toàn thành phố có 25.561/26.509 hộ đăng ký gia đình văn hóa (GĐVH) trong năm 2011. Cuối năm số hộ đạt GĐVH là 22.604 hộ, tỉ lệ 88,04%. Hầu hết các gia đình đã tích cực lao động sản xuất, công tác, học tập; giao tiếp, ứng xử và quan hệ với cộng đồng đúng mức, tạo sự gắn bó đoàn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa.

Đầu năm 2011 có 100% thôn, khối phố đăng ký xây dựng các thôn, khối phố văn hóa, cuối năm có 55 thôn, khối phố giữ vững danh hiệu văn hóa. Phong trào có chuyển biến tích cực hơn và đi vào chiều sâu, chất lượng. Toàn thành phố có 21/31 tộc được công nhận tộc văn hóa, chất lượng các tộc, họ có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đa dạng hơn, phong phú hơn.
 
Trong năm 2011, có 03 nhà văn hóa khối phố được xây dựng mới nâng tổng số nhà sinh hoạt được xây dựng từ trước đến nay là 103/109 đạt 94,49%. Các thiết chế văn hóa thành phố đã được đầu tư như Trung tâm TDTT thành phố, nhà văn hóa thiếu nhi thành phố đang xây dưng và dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân vào cuối năm 2012. Đặc biệt, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực này đã bước đầu có chuyển biến như Trung tâm TDTT Tân Nhật Minh, Trung tâm TDTT An Sơn ra đời và đi vào hoạt động tốt, góp phần làm phong phú hơn hoạt động TDTT quần chúng trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Lúa - Chủ tịch thành phố Tam Kỳ cho rằng năm 2011 là năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và địa phương. Hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, công tác gia đình, du lịch, thông tin truyền thông, bảo tồn, bảo tàng và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố đã có tác động mạnh mẽ, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần phải gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị. Ngoài ra, đồng chí yêu cầu cần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu rộng trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...