Tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam 2018

UBND tỉnh vừa ban hành công văn về triển khai tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền ngày Gia đình Viêt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018, phát động hưởng ứng chiến dịch truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề: "Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình" , (từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2018). Trong đó hoạt động trọng tâm được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn quốc trong mỗi gia đình với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”  vào ngày Gia đình Việt Nam trong khung giờ từ 17 giờ - 19 giờ ngày 28/6/2018

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình và bữa cơm gia đình thông qua hình thức Hội nghị, hội thảo; tọa đàm chuyên đề, tập huấn; tuyên truyền cổ cộng trực quan

Các phương tiện thông tin đại chúng ưu tiên thời lượng, tin bài, phát sóng tuyên truyền về tấm lương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình; ý nghĩa bữa cơm gia đình trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề, các khẩu hiệu Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, hưởng ứng “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương và nói không với bạo lực gia đình” cùng người  thân trong gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...