Kế hoạch thực hiện chương trình Chuyển đổi số huyện Duy Xuyên năm 2021

UBND huyện Duy Xuyên vừa ban hành Kế hoạch 114/KH-UBND, ngày 3/8/2021 về thực hiện chương trình Chuyển đổi số năm 2021 trên địa bàn huyện.

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến nhận thức về công tác chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Đầu tư một bước về cơ sở hạ tầng, hình thành môi trường an toàn, tiện ích phục vụ công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân.

File đính kèm: Kế hoạch. 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Duy

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...