Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Tam Kỳ tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Tam Kỳ tại Đà Nẵng về

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH THÀNH PHỐ TAM KỲ; BCĐ 13 XÃ, PHƯỜNG

 

TT

Đơn vị 

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ông Nguyễn Hồng Lai – Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ thành phố phòng, chống dịch bệnh

0868.510.510

2

Ông Phạm Thanh Bình – Giám Đốc Trung Tâm Y tế TP Tam Kỳ, Phó Trưởng BCĐ thành phố phòng, chống dịch bệnh

0914.201.165

3

P.An Phú

Ông Nguyễn Văn Trí Chủ tịch UBND, 

Trưởng Ban Chỉ đạo 

0914.781.609

4

P.An Xuân

Ông Bùi Tấn Công Chủ tịch UBND, 

Trưởng Ban Chỉ đạo 

0901.971.972

5

P.An SơnÔng Trần Tiến Cường  Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo

0905.105.455

6

P.An MỹÔng Thái Hùng Nhất – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo

0983.093.008

7

P.Phước Hòa

Ông Lê Đình Thành  Chủ tịch UBND, 

Trưởng Ban Chỉ đạo

0914.430.038

8

P.Hòa ThuậnÔng Dương Văn Tuấn  Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo

0905.285.611

9

P.Hòa Hương

Ông Hồ Minh Sơn  Chủ tịch UBND, 

Trưởng Ban Chỉ đạo

0905.703.407

10

P.Trường XuânÔng Nguyễn Ngọc Cường – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo

0905.621.852

11

P.Tân Thạnh

Ông Đỗ Văn Minh  Chủ tịch UBND, 

Trưởng Ban Chỉ đạo

0912.144.437

12

X.Tam ThanhÔng Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo

0935.963.149

13

X.Tam NgọcÔng Nguyễn Thanh Yên  Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo

0935.700.727

14

X.Tam ThăngÔng Nguyễn Quốc Sử – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo

086.8277.701

15

X.Tam PhúÔng Nguyễn Văn Hùng  Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo

0973.560.232

 

Tin liên quan