Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Tiên Phước tại Đà Nẵng về

Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Tiên Phước tại Đà Nẵng về (Cho người từ Đà Nẵng về theo Kế hoạch số 5251/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam).

TT

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ

Số ĐT

Email

01

Bùi Sang

Tiên Lãnh

Chủ tịch

0984945624

 

02

Võ Tấn Lạt

Tiên Ngọc

Chủ tịch

0976607674

 

03

Nguyễn Văn Long

Tiên Hiệp

Chủ tịch

0986212777

 

04

Bùi Ngọc Cẩm

Tiên Cẩm

Chủ tịch

0985594242

 

05

Phan Tấn Dũng

Tiên Hà

Chủ tịch

0973687681

 

06

Phan Hồng Phát

Tiên An

Chủ tịch

0985601031

 

07

Lê Trường Hiền

Tiên Cảnh

Chủ tịch

0978436667

 

08

Nguyễn Văn Cường

Tiên Châu

Chủ tịch

0973341884

 

09

Lê Anh Minh

Tiên Thọ

Chủ tịch

0972211544

 

10

Nguyễn Việt Thắng

Tiên Lộc

Chủ tịch

0977144812

 

11

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Tiên Lập

Chủ tịch

0393641558

 

12

Võ Kim Chung

Tiên Mỹ

Chủ tịch

0977422187

 

13

Võ Xuân Anh

Tiên Phong

Chủ tịch

0987371072

 

14

Lê Xuân Minh

Tiên Kỳ

Chủ tịch

0979497596

 

15

Đoàn Văn Thu

 

Chủ tịch

0965033219

 

16

Tăng Ngọc Đức

Phòng LĐ-TBXH

Trưởng phòng

0981086989

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...