Danh bạ điện thoại tiếp nhận thông tin đón công dân Hội An tại Đà Nẵng về

DANH SÁCH LIÊN LẠC LÃNH ĐẠO UBND 13 XÃ, PHƯỜNG (đón người dân Hội An đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyên vọng về quê theo Kế hoạch số 5251/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam).

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Ông Tạ Ngọc Ánh

Phường Minh An

Phó Chủ tịch

0905747743

2

Ông Lương Hồng Linh

Phường Sơn Phong

Chủ tịch

0793681041

3

Bà Ngô Huyền Trân

Xã Cẩm Thanh

Phó Chủ tịch

0905838454

4

Ông Đinh Hoa

Phường Tân An

Chủ tịch

0818737965

5

Bà Phan Thị Thái Hoà

Phường Cửa Đại

Phó Chủ tịch

0905639469

6

Ông Huỳnh Ngọc Hùng

Xã Cẩm Kim

Chủ tịch

0905800108

7

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Phường Thanh Hà

Phó Chủ tịch

0905985090

8

Ông Ngô Nguyên Thọ

Phường Cẩm Phô

Phó Chủ tịch

0905137592

9

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Phường Cẩm An

Phó Chủ tịch

0905743779

10

Ông Phan Thanh Dũng

Phường Cẩm Châu

Phó Chủ tịch

0914026127

11

Ông Mai Thanh Hùng

Xã Cẩm Hà

Phó Chủ tịch

0989397512

12

Ông Mai Quốc Bảo

Xã Tân Hiệp

Phó Chủ tịch

0905725326

13

Ông Nguyễn Thanh Bình

Phường Cẩm Nam

Phó Chủ tịch

0935212867

14

Ông Lê Viết Phúc

Phòng LĐ-TBXH

Trưởng phòng

0914085415

15

Bà Lê Thị Mai

Văn phòng HĐND-UBND thành phố Hội An

Nhân viên

0985550196

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...