Hiệp Đức thay đổi các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

UBND huyện Hiệp Đức vừa có quyết định thay đổi các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện này, bắt đầu từ 0 giờ ngày 4.9.

Cụ thể, sẽ áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg  đối với thị trấn Tân Bình; thôn Cẩm Tú, thôn Hoá Trung (xã Quế Thọ); thôn Trà Huỳnh, thôn Trà Sơn (xã Sông Trà). Các khu vực này sẽ dừng các hoạt động hội họp, sự kiện trên 20 người; dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung trên 20 người ở các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, trừ hoạt động kinh doanh mặt hàng thiết yếu…

Các xã còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg. Người dân cần thực hiện tốt 5K, hạn chế đi ra ngoài; tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; hoạt động vận chuyển hành khách công công được hoạt động trở lại…

Tin liên quan