Lồng ghép linh hoạt, hiệu quả nguồn vốn thuộc các chương trình MTQG

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với huyện Nam Giang về tình hình thực hiện các chương trình MTQG vào chiều ngày 8/9.