Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các sở, ngành, đơn vị và các địa phương tập trung tổ chức triển khai thực hiện khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ kịp thời, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, chủ động huy động lực lượng hỗ trợ người dân nhanh chóng sửa chữa lại nhà cửa bị hư hại, tốc mái,...; hỗ trợ các hộ khó khăn ổn định đời sống; khắc phục sự cố sạt lở và triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại cụ thể gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 22/9/2021 để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn công trình. Phối hợp với ngành điện tổ chức phát quang hành lang tuyến để hạn chế hư hỏng, thiệt hại lưới điện khi có ảnh hưởng của thiên tai.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, kịp thời thông tin, cảnh báo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó kịp thời. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, thống kê đánh giá và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thiệt hại cụ thể đợt thiên tai vừa qua.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo kiểm tra tình hình thu hoạch vụ Hè Thu 2021; chuẩn bị các phương án sản xuất phù hợp với diễn biến thời tiết, thiên tai thời gian đến.

Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông khắc phục nhanh hệ thống thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, có kế hoạch phủ sóng di động tại các vùng “lõm” trên địa bàn tỉnh.

Công ty Điện lực Quảng Nam khôi phục nhanh hư hỏng hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Tổ chức phát quang hành lang tuyến để hạn chế hư hỏng, thiệt hại lưới điện khi có ảnh hưởng của thiên tai.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, kịp thời đưa tin diễn biến thiên tai và công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão của các cấp chính quyền địa phương để Nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng biết, chủ động phòng tránh.

Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Nam tiếp tục theo dõi chặt chẽ, dự báo, thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương và Nhân dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn công trình.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ động phương án, lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan