Khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh

Chiều ngày 13/9, đồng chí Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh có chuyến kiểm tra các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh, để đảm bảo chuẩn bị tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.