Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam tổ chức 17/20 phiên giao dịch việc làm, đạt 85% kế hoạch năm

Sáng nay 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, kế hoạch công tác Quý IV năm 2021 của Trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm cho biết, 09 tháng đầu năm, Trung tâm đã tập trung chỉ đạo, nỗ lực tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực như thực hiện công tác thông tin thị trường lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn các lĩnh vực, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tạo nguồn cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, thực hiện giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của ngành.

Theo đó, đã tổ chức 17/20 phiên giao dịch việc làm, đạt 85% kế hoạch năm. Có khoảng 208 lượt doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng bình quân khoảng 5.000 chỗ làm trống/phiên. Số người đến tìm hiểu thông tin và đăng ký 1.168 lượt người; số người đăng ký tìm việc làm, liên kết học nghề, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 804 lượt người, trong đó số người đăng ký tìm việc làm 785 lượt người, gồm: Chờ việc 291 lượt người, giới thiệu đến doanh nghiệp phỏng vấn 494 lượt người; đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 17 lượt người; đăng ký hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ 02 lượt người.

Tổng số lượt người được tư vấn 47.815 lượt người (28.741 nữ)/40.000 lượt người, đạt 119,5%KH năm, trong đó tư vấn thường xuyên 46.611 lượt người; tư vấn tại sàn 804 lượt người, tư vấn địa phương 400 lượt người. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp tổ chức 02 đợt tư vấn cho học sinh khối lớp 12 Trường THPT huyện Hiệp Đức và bộ đội xuất ngũ tại Thành đội Tam Kỳ; Phối hợp làm việc với UBND xã Trà Giác để hỗ trợ công tác tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và tư vấn cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại 04 thôn của xã;…

Công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 152 của Chính phủ. Theo đó, tính đến nay, có 27 người (22 nữ) tại 09 tổ chức: Child Care Vietnam 01 Nam; Children Education Foundation 05 nữ; Children Hope in Action 04 nữ; Life Start Foundation 01 nữ; World Wild Fund for Nature 06 người (02 nữ); Hearing and Beyond in Vietnam 07 nữ; International Lotus Village 01 nữ; Swim Vietnam 01 nữ.

Bên cạnh đó, Trung tâm thường xuyên cung cấp thông tin tuyển dụng tại website của Trung tâm vieclamquangnam.gov.vn, hỗ trợ thông tin qua Zalo Official Account của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam. Cung cấp trực tiếp cho người lao động thông qua Bộ phận tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cung cấp thông tin đến VPKV Bắc Quảng Nam. Niêm yết tại bảng thông tin của Trung tâm.

Tại buổi làm việc, Trung tâm đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh quan tâm, tạo điều kiện triển khai các nội dung về dịch vụ việc làm trên ứng dụng Smart Quảng Nam nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới; đầu tư hỗ trợ các điều kiện về cơ sở vật chất để Trung tâm thực hiện tốt hoạt động Sàn giao dịch việc làm online kết nối việc làm cho người lao động; đề nghị sớm phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam, trong đó có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; hỗ trợ thêm kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị trong năm 2022;…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của tập thể Trung tâm trong thực hiện công tác lao động, việc làm, là cơ quan góp phần lớn trong công tác an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức 17/20 phiên giao dịch việc làm, đạt 85% kế hoạch năm;  tổng số lượt người được tư vấn 47.815 lượt người/40.000 lượt người, đạt 119,5% kế hoạch năm; chính sách trợ cấp thất nghiệp cho người lao động được giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Trung tâm cần có các giải pháp, kế hoạch cụ thể trong thời gian tới để khắc phục một số chỉ tiêu còn thấp; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các đơn vị liên quan đặc biệt các đơn vị có nhu cầu lao động; đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm; đồng thời phân công xếp sắp lại bộ máy cho phù hợp. Với các kiến nghị của Trung Tâm, đồng chí giao cho các Sở, ngành liên quan tham mưu, tạo điều kiện cho Trung tâm hoạt động đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian đến.

Tin liên quan