Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Quảng Nam do ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban trực; Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban; Mời bà Huỳnh Thị Tuyết, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban; Mời ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Trưởng ban; Ông Trương Văn Huyên, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh làm Phó Trưởng ban và 15 thành viên, 1 thư ký.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt mục tiêu đề ra; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương.

File đính kèm: Quyết định

Tin liên quan